@ Referat:Styremøte 9. februar 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 9. februar 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG, 9. februar 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, caroline via appear.in: [1]

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

Innhold

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Ekskursjon til Tungregnesenteret er vellykket gjennomført, med 7-8 oppmøtte. Bør gjentas!

Vi har ikke hørt mer om felles lagerplass, avventer.

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

  • gunnarre vil gjerne holde mer avansert git-kurs, dato fastsettes når PVV fastsetter dato for nybegynnerkurs
  • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang.

4. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap er godkjent, sendes videre til drift.

5. Eventuelt

  • SSL-sertifikat: Setter av maksimalt 2000,- året for sertifikater. Valget står mellom Startcom og GoDaddy, flere hensyn må tas. Gunnarre velger dette.
  • Rom/søknad om fristasjon: gunnarre og kaasen sender søknad etter møtet.
  • Dato for generalforsamling? Forslag: En dag i uke 12, kommer tilbake til det neste styremøte.

Møtet heve 19:15

Neste styremøte blir på fredag 20. februar, kl 17:15, med mulighet for Nerdepizza etterpå.