@ Referat:Styremøte 9. januar 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 9. januar 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 9. januar 2017, kl 19:00

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen, thomasr Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, terjesc

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap, kaasen tar kontakt. Legge inn forespørsel om hyller. Strømkurs: Behovet for en ny 16A kurs er må veldig tydelig. Forespørsler om begge må inn på evaktmester, med merknad om at vi trenger beskjed før det skal borres og styres.

Brukerliste på nett må oppdateres.

Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Forberedelse av mekkedag

Mekkedag 28. januar, start kl 12, på terminalrommet. Thomasr tar ansvar for at verktøy til mekking finnes.

Handleliste: Skjerm. Raspberry Pi 3 (gunnarre har bestilt). Kabinett til Raspberry Pi 3 (ditto). HDMI-kabel. Noe til å henge opp skjermen med.

Annonsering er lurt, må blestes litt, selv om det bare er til oss.

5. Eventuelt

Fristen om å søke om fristasjon er 1. mars. Ny søknad må ordnes til da. Ny ordning kommer i '18.

Møtet heves 20:06