@ Skjerm - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Skjerm

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk


Nettverksgruppa NVG er en forening for datainteresserte studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim.

www.nvg.ntnu.no

Generalforsamling 23. mai 2023

Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) den 23. mai 2023 kl 17:00

Lenke for nettmøte: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gf23

Rommet blir B22 på Berg-bygget på Gløshaugen. Det går også an å bli med på nettmøte.

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

5: Regelendring:

Nettverksgruppas grunnregler og formål pkt. 2.3

   -   Styret består av seks medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide
   +   Styret består av fem medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide

6: Valg av styre