@ Virtuelle maskiner - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Virtuelle maskiner

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Det er mulig å sette opp privat, virtuell maskin på reitgjerdet på NVG (se Reglement_for_private_maskiner_på_NVG).

Gjeldende satser, vedtatt av styret 2016-02-29:

Grunnbeløp kr 200,- per år
Ekstra GB RAM kr 50,- per GB per år
Ekstra disk kr 50,- per 10 GB, engangsbeløp

Grunnbeløpet gir 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk. Ekstra diskkvote følger satsen for medlemskvote.

Det tas ikke sikkerhetskopier av innholdet i VM-en, det må man sørge for selv.