@ Hovedside/Meldinger - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Hovedside/Meldinger

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Se flere meldinger under Driftsmeldinger og under Arrangementer.

Innhold

Datautstyr gis bort

2024-05-21.

I forbindelse med utflyttingen fra maskinrommet gir NVG bort overflødig datautstyr, se egen side.

Endringer for NVGs maskinrom og nettverk

E-post sendt ut 2024-03-08.

Det ligger an til at NVG mister maskinrommet og sannsynligvis også IP-subnettet. IT-bygget skal pusses opp, og IDI har ingen plass til oss mer.

Vi i styret undersøker flere muligheter for nytt rom og nett, og ser optimistisk på å finne en løsning for videre drift av e-post, ssh, www osv. Vi tar gjerne imot hjelp fra dere medlemmene. Det som trengs:

 • Maskinromplass, i eller i nærheten av Trondheim. Et 1/4 rack skulle være mer enn nok.
 • Subnett. For IPv4 holder det med et /29-nett; for IPv6 burde det ikke være noe problem å få et større nett. Plasseringen på nettet kan være et annet sted enn maskinrommet, vi kan ha det i tunnell.
 • En smarthost (relay) som vi kan bruke til å sende ut e-post. Da kan vi i verste fall ha maskinene på dynamiske ISP-adresser, om vi ikke får noe annet nett.

Angående e-postdomene anbefaler vi medlemmene å sende fra brukernavn@nvg.org istedenfor brukernavn@nvg.ntnu.no. NTNU sier at vi får beholde nvg.ntnu.no-domenet, men vi stoler ikke på at det vil være tilfellet på lengre sikt. nvg.org eier vi selv.

Det vil sannsynligvis bli solgt eller gitt bort gammelt datautstyr som vi ikke lenger har plass til. Følg med på hjemmesidene om du er interessert.

Generalforsamling 15. desember 2023

Det blir Generalforsamling i Nettverksgruppa 15.des.2023 kl 17:15 i auditorium B1 i Berg-bygget på Gløshaugen.

Nettmøte: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gfh23

Endringer i driftssituasjonen for NVG

2023-10-16.

Hei. Vi mister maskinrommet, men vi vil fortsette driften. Vi skal få virtuelle maskiner av NTNU til de sentrale tjenestene, men vi ser også på muligheten til å legge noe utenfor NTNU.

Vi oppfordrer folk til å bytte fra nvg.ntnu.no til nvg.org for epostadresser. Vi har i utgangspunktet fått signaler om at vi skal få beholde nvg.ntnu.no, men det kan være lurt å bytte likevel.

Hvis noen av medlemmene vet om steder som vi kan få plassere noen maskiner og få IPv4- og IPv6-adresser, hadde det vært fint med tips om dette. Vi har allerede begynt å forhøre oss hos noen leverandører, til evt. tjenester som ikke kan "bo" på NTNU sin VM-løsning.

I forbindelse med dette, vil det heller ikke være anledning til å ha privatmaskiner på NTNU sitt nett. Vi ser på muligheten til å fortsette med VM-drift for medlemmer utenfor NTNU sitt nett.

Generalforsamling 23. mai 2023

Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) den 23. mai 2023 kl 17:00

Lenke for nettmøte: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gf23

Rommet blir B22 på Berg-bygget på Gløshaugen. Det går også an å bli med på nettmøte.

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

5: Regelendring:

Nettverksgruppas grunnregler og formål pkt. 2.3

  -  Styret består av seks medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide
  +  Styret består av fem medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide

6: Valg av styre

Generalforsamling 5. desember 2022

Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) den 5. desember 2022 kl 18:00

Sted: B1 i Berg-bygget (Gløshaugen). Det blir også mulig å delta på nett - adressen er: https://jitsi.nvg.ntnu.no/genfors

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Rapport fra styret
 4. Budsjett og regnskap
 5. Valg av leder og styre

deckard er ny DNS- og passordmaskin

2022-10-04

swix (dvs. Sparc-utgaven av den) døde i vår. Nå har deckard gjenoppstått, blitt reinstallert med NetBSD og overtatt ansvaret for DNS og passord.

Skal du bytte passord, så logg inn på deckard med SSH og kjør nvgpasswd (ikke yppasswd).

Forresten, hvis noen kan avse et DELQA-nettverkskort (som virker), kan vi få den opprinnelige VAX-swix online igjen.

Generalforsamling 2. juni kl 17

Det blir Generalforsamling i Nettverksgruppa 2. juni kl 17:00, på Gløshaugen i auditorium EL3 i Gamle elektro. På kartet: https://link.mazemap.com/RI8UM5i3

Også mulig å delta via nett: http://jitsi.nvg.ntnu.no/gf

Saker:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Rapport fra styret
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett
 5. Valg av styre

Mekke-kveld radiokommunikasjon

18. mars kl 17:00

Sted: Terminalrommet til NVG, G 006 i Gamle Elektro

Datakommunikasjon via radio, f.eks. APRS, IP over radio og JP8Call

Mekke-kveld Raspbery Pi 400

7. mars kl 18:00

Sted: Terminalrommet til NVG, G 006 i Gamle Elektro

Installering av Raspbery Pi 400 og forsøk med å koble på retro-kontrollere til den.

Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember kl 17:00

Se Hovedside/Sosiale_og_faglige_arrangementer#Generalforsamling_i_Nettverksgruppa_16._desember for full innkalling.


Kurs i kryptering og GPG + nøkkelsigneringsfest

Det blir en kort introduksjon til kryptografi. Så går vi gjennom bruk av GnuPG (/gpg/pgp).

Etterpå er det mulighet for å generere og utveksle nøkler, ta isåfall med datamaskin og gyldig legitimasjon.

Kurset streames på Jitsi: https://jitsi.nvg.ntnu.no/kurs

Presentasjonen: https://home.nvg.org/~gunnarre/nvg/kryptokurs.pdf

Vi har innført SPF

2021-08-06

Det har vært problemer med å sende e-post fra NVG til Google (Gmail) i det siste. Meldingene ble akseptert med «250 2.0.0 OK», men ble deretter forkastet uten varsel. Bl.a. for å følge Googles anbefalinger har vi nå innført antispammekanismen «Sender Policy Framework» (SPF). Det innebærer at meldinger med avsenderadresse nvg.ntnu.no eller nvg.org bør sendes kun fra NVGs e-posttjener (for tiden pingu).

Bruker du en annen tjener (f.eks. en egen eller ISP-ens) til å sende meldinger, så bør du bytte til å bruke NVGs isteden.

Innstillinger for utgående SMTP i Thunderbird:

Tjenernavn: smtp.nvg.ntnu.no
Port: 587
Autentiseringsmetode: Vanlig passord
Tilkoblingssikkerhet: SASL

Har du spørsmål eller problemer, så ta kontakt med drift.

Generalsforsamling i Nettverksgruppa 4. juni 2021 kl 17:00

Det blir Generalsforsamling i Nettverksgruppa 4. juni 2021 kl 17:00. På grunn av smittesituasjonen avholdes generalforsamlingen som nettmøte på NVG sin Jitsi-platfrom. Lenke til nettmøtet vil bli publisert på NVG sin nettside (www.nvg.ntnu.no) før møtet starter.

Lenke: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gfv2021

Hvis smitte-situasjonen tillater fysiske møter vil vi også benytte terminalrommet.

Vi minner om muligheten til å forhåndsstemme skriftlig i alle saker; forhåndsstemmer må være levert senest 2 dager før.

Endelig sakliste vil være klar innen en uke før, men disse sakene er satt opp så langt:

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Rapport fra styret

4. Godkjenning av regnskap og budsjett

5. Valg av styre

Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00

Lenke til nettmøte: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gf2020

Det blir Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00. På grunn av smittesituasjonen avholdes generalforsamlingen som nettmøte på NVG sin Jitsi-platfrom. Lenke til nettmøtet vil bli publisert på NVG sin nettside (www.nvg.ntnu.no) før møtet starter.

Hvis smitte-situasjonen tillater fysiske møter vil vi også benytte terminalrommet.

Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) 27. november, med saksgrunnlag:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Tilgang til rom for gjester fra Programvareverkstedet (orienteringssak)

    Styret har dialog med Programvareverkstedet (PVV) om å gjensidig
    gi våre respektive medlemmer adgang til terminalrommene, og også å
    he en felles "kiosk"-løsning. Dette med forutsetning at man følger
    ordensregler der man er.
    Det er ikke akuelt å gi brukerkonto på maskiner til dem
    som ikke er medlemmer i NVG, med unntak av kiosk-løsningen.
    Ordningen tas opp til vurdering av styret, og det foreslås ingen
    vedtektsendringer i denne forbindelse.

5: Godkjenning av regnskap og budsjett


6: Valg av leder og styre

Terminalrommet er åpent igjen

2020-06-30

Skriv deg opp på listen på sikringsskapet når du kommer dit. Pass på 1-metersregelen, håndvask og rengjøring av berøringspunkter.

Hvis du får covid-19-diagnose, så gi beskjed til styret på styret@nvg.ntnu.no eller til Gunnar på tlf. 976 04 652.

Videokonferansetjener på NVG

2020-06-22

Vi har satt opp vår egen instans av videokonferansesystemet Jitsihttps://jitsi.nvg.ntnu.no/. Det er et åpent alternativ til Zoom/Skype/Meet osv.

Alle medlemmer kan opprette rom der. Til det kreves et brukernavn/passord, spør drift hvis du vil ha dette.

Pingvin-kurs, kurs i terminalbruk 25. august 2020

 • Har du lyst til å lære å bruke terminalen i Linux og Mac effektivt? Lurt på hva den kan brukes til, hvordan du kan kjøre programmer andre steder enn din egen maskin, og hvordan du setter opp en virtuell maskin?
 • Holdes som video-konferanse, 25. august 2020 kl 18:00

For hjelpeside for kursdeltakere på Pingvinkurs, klikk her!

Linux-installasjonskveld 17. mars 2020

 • Tid: 17. mars kl 17:30 Utsatt til etter sommerferien pga. covid-19-pandemien.
 • Sted: Nettverksgruppa (NVG) sitt terminalrom G006, bak det blå toget i Elektrobygget.

Se beskrivelse på Hovedside/Sosiale_og_faglige_arrangementer#Linux-installasjonskveld_17._mars_2020

Generalforsamling 3. mai 2019

 • Tid: 3. mai 2019 kl 17:30
 • Sted: Som annonsert på motd: EL3 i Gamle elektro

Det blir generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa (NVG) 3. mai 2019 kl 17:30.

Saksliste:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Styret informerer.

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

5: Valg styre og valgkomité

6: Livstidsmedlemsskap:

Nytt punkt i "Medlemskontingent og tjenester i NVG":

1.4: Livstidsmedlemsskap

For 2048 kr er kontingent betalt for resten av livet. Beløpet blir ikke tilbakeført ved utmelding eller eksklusjon. Ingen fratrekk nevnt i andre punkter kan anvendes."

ZFS-kurs Tirsdag 5. mars

 • Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl. 18.00
 • Sted: EL3 i Elektrobygget[1]

ZFS er et robust filsystem som beskytter mot data-tap i tilfelle "bitråte" og krasj. Det er også enkelt å utvide uten å tenke for mye på partisjonering og slikt. Bli med og lær om hvordan du bruker ZFS. Det er helt gratis og åpent.

Trenger du spesiell tilrettelegging? Har du noen spørsmål? Ta kontakt med kurs@nvg.ntnu.no


Nedetid alle tjenester

 • Tid: 04.01.2019 kl 17:00 til den 06.01.2019 kl 15:00

Det skal skiftes hovedtavle for elkraft i IT-bygget, og strømmen blir derfor borte hele helgen. Dette påvirker alle tjenster. Den gode nyheten er at dette vil forbedre strømforsyningen og vi får kanskje mulighet til reservestrøm etter at endringen er gjennomført.

Saksliste til Generalforsamling 14. desember 2018

 • Tid: 14. desember 2018 kl 17:30
 • Sted: EL3

Det har ikke blitt meldt inn saker, så det blir de faste:

 1. Rapport fra styret
 2. Godkjenning av regnskap og budsjett
 3. Valg av leder og styre

Generalforsamling 14. desember 2018

 • Tid: 14. desember 2018 kl 17:30
 • Sted: Sted blir annonsert senere men blir trolig i Elektro-byggene, vi oppdaterer innkallingen når rom er bestilt.

Det blir generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa (NVG)14. desember 2018 kl 17:30.

Saker:

 • Rapport fra styret
 • Godkjenning av regnskap og budsjett
 • Valg

Andre saker må meldes innen 1. desember. Saksliste og saksfremlegg skal være klar 7. desember.

Kurs i matrix.org og terminalbruk

 • Tid: Lørdag 10. november 2018 kl. 14.00
 • Sted: G012 (I Gamle Elektro)

Lær å bruke matrix.org - et åpent chat- og samarbeidssystem, og terminalbruk med screen. Etterpå tar vi en sosial samling med litt mat.

Vedlikehold på nettet

5. juli 16:00 til 6. juli 06:00: IT-avdelingen skal ha vedlikehold på nettverket og dette kan gjøre NVG sitt nett utilgjengelig. https://varsel.it.ntnu.no/post/391/

Generalforsamling 17. april 2018

Det blir generalforsamling. Saker meldes til styret innen 3. april. Saksliste kommer 10. april

 • Tid: Tirsdag 17. april 2018 kl. 18:15
 • Sted: R9 i Realfagsbygget

Omvisning på datamuseet og nerdepizza

Det blir omvisning på datamuseet. Vi møtes kl. 17.00 utenfor auditorium F1 i IT-bygget på Gløshaugen.

 • Tid: Fredag 9. mars 2018 kl. 17.00
 • Sted: Datamuseet (kjelleren i IT-syd).

Etterpå kan den som vil, bli med og spise nerdepizza.

 • Tid: Fredag 9. mars 2018 kl. 19.00
 • Sted: Peppes i Kjøpmannsgaten

ZFS-kurs

 • Tid: Torsdag 22. februar 2018 kl. 18.00
 • Sted: EL4

ZFS er et robust filsystem som beskytter mot data-tap i tilfelle "bitråte" og krasj. Det er også enkelt å utvide uten å tenke for mye på partisjonering og slikt. Bli med og lær om hvordan du bruker ZFS. Det er helt gratis og åpent.

Filmkveld

 • Tid: Torsdag 25. januar 2018 kl. 19.00
 • Sted: NVG

Styret arrangerer filmkveld med NVG-burger, annet knask, brus og (Guardians of the Galaxy II).

Generalforsamling

 • Tid: Fredag 24. november kl. 18.15
 • Sted: EL3 i Elektrobygget

Saker til generalforsamlingen:

 • Rapport fra styret
 • Godkjenning av regnskap og budsjett
 • Valg

Regnskap frem til 24. november 2017

Velkomstkveld

 • Tid: Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 17.00
 • Sted: Nettverksgruppa

Vi inviterer nye og gamle medlemmer – og venner – til (alkoholfri) sosial sammenkomst på NVG. Vennligst gi beskjed om evt. allergier.

Generalforsamling

 • Tid: Torsdag 23. mars kl. 18.15
 • Sted: EL3 i Elektrobygget

Se innkalling

Mekkedag infoskjerm

 • Tid: Lørdag 28. desember, kl 12:00
 • Sted: Nettverksgruppa, Elektro A-006. Følg skilting ved EL3.

Vi lager infoskjerm for NVG på Raspberry Pi. Mekanisk mekking og installering og programmering.

Juleavslutning

 • Tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 18.00
 • Sted: NVG

Styret arrangerer juleavslutning med NVG-burger, annet knask, brus og filmvisning.

Velkommen!

Generalforsamling

 • Tid: Fredag 4. november kl. 18:15
 • Sted: EL3 i Elektrobygget

Se innkalling

Kontingent

Styret minner om at fristen for å betale kontingenten for medlemsåret 2016/2017 er 1. oktober. Vi har fått Vipps, nummeret er 20170. Ellers er bankkontonummeret som før: 0530 0888560. Se forøvrig reglement for medlemskontingent og tjenester i NVG.

Linux-verksted

 • Tid: Tirsdag 18. oktober kl. 18:15 17:15
 • Sted: Nettverksgruppa, Elektro G-006. Følg skilting ved EL3.

Få hjelp med installasjon eller konfigurasjon av Linux på maskinen din. Vi har en uformell tone, og tilgang på installasjonsmedium.

Filmkveld

 • Tid: Torsdag 29. september 2016 kl. 20.00
 • Sted: NVG

Yubikey

Vi har fått noen Yubikey-er (V4). Vi har tenkt å holde et kurs i hvordan disse brukes, og vi har dem nå til videresalg for kr 200,-. Ta kontakt hvis du er interessert.

Kurs: Pingvin og Pizza

 • Tid: torsdag 25. august 2016 kl. 17.15
 • Sted: Auditorium EL3 i Gamle elektro på Gløshaugen

Syns du kommandolinjen er litt skummel? Lurer du litt på hvordan sånn Linux virker? Hva er IRC, egentlig? Da bør du komme på Pingvin og Pizza - En snill innføring i ting det kan være lurt å kunne!

Lær å henge på IRC selv når du er borte! Styr hjemmemappa di som en sjef! Multitask i ett tekstvindu! Spis pizza etterpå!

Det er lurt å ta med seg en laptop og godt humør!

Kurset og forfriskninger er gratis for alle; etter kurset spiser vi pizza.

Pizza for ikke-medlemmer: 50,- ( Medlemskap inkludert om du vil!)

Pizza for medlemmer: Gratis.

Program for kvelden:

 • Introduksjon
 • Helt grunnleggende UNIX-kommandoer i et rolig tempo
 • Hva er Screen, og hvorfor er det så nyttig?
 • IRC - hvordan det virker og hvordan du kan koble deg til
 • Tegnsett - hvorfor blir det alltid feil med Æ, Ø og Å?
 • BONUS: Krisehåndteringskurs - hva gjør du når noe går galt?

Trenger du spesiell tilrettelegging? Har du noen spørsmål? Ta kontakt med caroline@nvg.ntnu.no

Hjelpeside for kursdeltakere på Pingvin og Pizza

Saksliste GF 1. april 2016

Her er sakslisten til Generalforsamling i Nettverksgruppa, 1. april kl 18:15 i EL3:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

4: Valg av styre og valgkomité

5: Endring i regler i forbindelse med virtuelle maskiner.

Generalforsamling 1. april

I EL 3 i Elektrobygget kl 18:15. Vi gjør noe sosialt etterpå.

Les hele innkallingen her

Kurs: Pingvin og Pizza

 • Tid: 4. mars 2016 kl. 17.15
 • Sted: Auditorium EL3 i Gamle elektro på Gløshaugen

Syns du kommandolinjen er litt skummel? Lurer du litt på hvordan sånn Linux virker? Hva er IRC, egentlig? Da bør du komme på Pingvin og Pizza - En snill innføring i ting det kan være lurt å kunne!

Lær å henge på IRC selv når du er borte! Styr hjemmemappa di som en sjef! Multitask i ett tekstvindu! Spis pizza etterpå!

Det er lurt å ta med seg en laptop og godt humør!

Kurset og forfriskninger er gratis for alle; etter kurset spiser vi pizza.

Pizza for ikke-medlemmer: 50,- ( Medlemskap inkludert om du vil!)

Pizza for medlemmer: Gratis.

Program for kvelden:

 • Introduksjon
 • Helt grunnleggende UNIX-kommandoer i et rolig tempo
 • Hva er Screen, og hvorfor er det så nyttig?
 • IRC - hvordan det virker og hvordan du kan koble deg til
 • Tegnsett - hvorfor blir det alltid feil med Æ, Ø og Å?
 • BONUS: Krisehåndteringskurs - hva gjør du når noe går galt?

Trenger du spesiell tilrettelegging? Har du noen spørsmål? Ta kontakt med caroline@nvg.ntnu.no

Hjelpeside for kursdeltakere på Pingvin og Pizza

Gamle ting gis bort

Vi har ryddet på lageret og gir bort endel gamle ting, bl.a. VAXmate, Sun SPARCstation og HP Apollo. Se egen side

Saksliste til generalforsamling 6. november

Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa 6. November kl 18:15 i EL3

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

5: Valg av leder, styre og valgkomité

Generalforsamling 6. november

I EL 3 i Elektrobygget kl 18:15. Vi ser film etterpå.

Les hele innkallingen her

Kurs: git: Versjonskontroll praktisk bruk og øving 29. oktober

 • Tid: Torsdag 29. oktober 2015 kl. 18.15
 • Sted: Auditorium EL3 i Gamle elektro
 • Hvordan jobbe sammen med samme programkode eller tekst
 • Lag dine egne prosjekter på student-maskin
 • Bli med på åpne prosjekter
 • Øving - hvordan løse konflikter mellom ulike versjoner.

Kurs: Innføring i Nagios, 1. oktober

 • Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 18.15
 • Sted: Auditorium EL1 i Gamle elektro

Nagios er et program som overvåker datamaskiner, infrastruktur, tjenester og systemer. Den følger med på om de kjører eller ikke, har tilstrekkelig med ressurser, og om de gir god nok ytelse.

Kurset kommer til å:

 • forklare de viktigste konseptene i Nagios
 • vise hvordan ting virker
 • gå gjennom oppsettet
 • gi eksempler på hvordan man kan tilpasse og utvide selv

Kurset er gratis og åpent for alle.

Trenger du spesiell tilrettelegging? Har du noen spørsmål? Ta kontakt med kaasen@nvg.ntnu.no

SSL-sertifikater

Sertifikatene våre er utløpt, og vi arbeider med å fornye dem. Imidlertid har vi en oversikt over fingeravtrykkene til de gamle sertifikatene og til noen av SSH-nøklene. Denne oversikten ligger også på /usr/common/nvg/sertifikater.asc.

Ruteromsjalting

Onsdag 2. september 2015 kl. 10.00 vil våre egne maskiner titten-tei og andre-von-drei overta som NVG-gateway. I den forbindelse vil nok NVG-nettet bli borte en stund og kanskje være ustabilt i noen timer.

Det skal ikke være nødvendig å gjøre forandringer på de andre NVG-maskinene i denne forbindelse (bruker samme adresser for default gateway).

Strømbrudd og tjenerutfall

Da har sabre-wulf fått nytt nettverkskort, og alt skal være i sin skjønneste orden igjen!

Tidligere melding følger:

Grunnet et strømbrudd gikk NVGs tjenere ned uten forvarsel i går kveld. Da strømmen kom tilbake, var det ikke alle maskinene som kom unna med skrekken. Nettverkskortet på en tjener har takket for seg, og det gjør det vanskelig å få opp en del andre tjenere. Dermed er det meste av tjenere nede for øyeblikket, og blant annet er brukeres hjemmesider, hjemmekatalogene, og e-post ikke tilgjengelig. Det jobbes med saken, og vi håper å få opp ting i løpet av dagen! -caroline, 2015.03.31

Saksliste, generalforsamling 19. mars kl 18:15

Det blir generalforsamling i NVG torsdag den 19. mars 2015 kl. 18.15, i EL3 i Gamle elektro. (Rom-bestilling bekreftet.)

Saksliste:

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styret informerer, godkjenning av budsjett og regnskap
 • Valg av styre og valgkomité

Generalforsamling 19. mars kl 18:15

Det blir generalforsamling i NVG torsdag den 19. mars 2015 kl. 18.15, sannsynligvis i EL3 i Gamle elektro. (bestilt, ikke bekreftet)

Etterpå tar vi en filmkveld eller noe slikt.

Faste saker er :

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styret informerer, godkjenning av budsjett og regnskap
 • Valg av styre og valgkomité

Meld andre saker til styret senest 5. mars

Endelig saksliste, og budsjett og regnskap foreligger senest 12. mars

Tenk gjerne på om du selv, eller noen du kjenner, kunne tenke seg et styreverv.

Ekskursjon til Tungregnesenteret 2. februar

Da er det på tide med en ekskursjon! Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne på ekskursjon til Tungregnesenteret, mandag 2. februar kl 13:00. Oppmøte utenfor NVGs nye lokaler (rett ved Ohma Electra), så går vi sammen derfra. Ekskursjonen er gratis for alle deltakere.

Diskkvote

Styret har per 2014-12-09 senket prisen for diskkvote. Det koster nå kr 50,- per 10 GB. Dette er som før en engangssum, og inkluderer backup.


Generalforsamling 7. november

Sted og tid: EL3, 7. november kl 18:15

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Forslag om nytt punkt i vedtekter: "Rett til å skrive under avtaler under på vegne av Nettverksgruppa (prokura) har leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap"

Grunnen til forslaget er at banken har krevd at enkelte avtaler skrives under av alle styremedlemmer i fellesskap, og kasserer ønsker at dette forenkles.

4: Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

5: Valg av leder, styre og valgkomité

Kontingent

Fristen for å betale kontingenten for 2014/2015 var 1. oktober. Kontonummeret er 0530 0888560. Se forøvrig reglement for medlemskontingent og tjenester i NVG.

Kurs: Pingvin og Pizza 24. mars

Syns du kommandolinjen er litt skummel? Lurer du litt på hvordan sånn Linux virker? Hva er IRC, egentlig? Da bør du komme på Pingvin og Pizza - En snill innføring i ting det kan være lurt å kunne!

Lær å henge på IRC selv når du er borte! Styr hjemmemappa di som en sjef! Multitask i ett tekstvindu! Spis pizza etterpå!

Det er lurt å ta med seg en laptop og godt humør!

Kurset og forfriskninger er gratis for alle; etter kurset spiser vi pizza.

Pizza for ikke-medlemmer: 50,- ( Medlemskap inkludert om du vil!)

Pizza for medlemmer: Gratis.

Program for kvelden:

 • Introduksjon
 • Helt grunnleggende UNIX-kommandoer i et rolig tempo
 • Hva er Screen, og hvorfor er det så nyttig?
 • IRC - hvordan det virker og hvordan du kan koble deg til
 • Tegnsett - hvorfor blir det alltid feil med Æ, Ø og Å?
 • BONUS: Krisehåndteringskurs - hva gjør du når noe går galt?

Trenger du spesiell tilrettelegging? Har du noen spørsmål? Ta kontakt med caroline@nvg.ntnu.no

Hjelpeside for kursdeltakere på Pingvin og Pizza

Generalforsamling 24. februar

Det blir ordinær generalforsamling i Nettverksgruppa mandag 24. februar i EL3. Tidspunkt blir 18:15.

Den viktigste saken er å godkjenne regnskap. Det blir også valg, og mulighet for å fremme andre saker. Saker må meldes innen to uker før. Endelig saksliste blir sendt ut en uke før.

Nytt terminalrom og innflyttingsgave fra PVV

NVG har fått nye lokaler! Vi bor nå i G006A&B. Kortlås på dør er ennå ikke på plass, så det kan ta en liten stund før vi får god aktivitet igjen. PVV kom på besøk på styremøtet 27. januar, og tok med en innflyttingsgave! Det er en Arduino-basert døråpningsdetektor. Tusen takk til PVV - vi håper å ta den i bruk snart :)

(thumbnail)
F.v. hiasen, gunnarre, caroline, alxandr

Film- og pizzakveld!

11. oktober kl 18:00 i Auditorium R1, Gløshaugen

Filmforslag: Galaxy Quest

Nå som vi ikke har noe sted å være må vi kompensere litt for det med sosiale hendelser. Vi kan ha det trivelig uten terminalrom også! Ta med godt humør og bli med - medlemmer og ikke-medlemmer er like velkomne!

Om du vil ha pizza, ta med 50,- og så dekker NVG resten. NVG stiller også med servietter og pappkopper, men du må ta med din egen brus og eventuell snacks. Arrangementet er alkoholfritt. Facebookevent finner du her! Vi krever ingen påmelding, men det er greit å vite hvor mange som kommer :)

NVG på IRC

2009-08-13

Vi har vår egen IRC-kanal: #nvg (på IRCnet) Vær velkommen til å diskutere NVG-relaterte ting og annet!

Speil

2003-08-19

Vi har ærlig talt ingen oversikt over hvilke speil o.a som fortsatt er aktive, så dersom du opplever problemer, kontakt webmaster. Alle viktige sider som tidligere har ligget under nvg-web-strukturen, er enten flyttet tilbake dit de var, eller settes opp med 403(permanently moved)-headere. Foreløpig er det satt opp auto-redirect til oldwww for disse sidene.

In english: NVG has made new web pages and changed the structure of them. Pages earlier found in the stucture has been moved to http://oldwww.nvg.ntnu.no/ and are being autoredirected. They will later be moved back or set up with 403(permanently moved)-headers. We actually have no overview of wich mirrors etc. that are still in use, so please contact webmaster if you have any problems.

Nyere (igjen) mail-rutiner for de som bruker pop og imap utenifra

2000-01-04

Brukere av pop/imap utenfor NTNU skal egentlig bruke sin ISPs mailserver som SMTP-server. Det er midlertidig mulig å bruke smtp.nvg.ntnu.no i ca 10 minutter efter pop/imap innlogging. De samme 10 minuttene gjelder for brukere på NTNU utenfor NVG. Alternativ for viderekomne brukere som kan ssh: Les ssh-oppskrift og ssh-kokebok.

OpenVMS

1999-10-01

Vi kjører nu også OpenVMS Maile vms@nvg.ntnu.no hvis du vil ha konto. (Forutsetter NVG-medlemskap) Mer om VMS se facts

Kryptér eller dø!

1999-05-28 https://oldwww.nvg.ntnu.no/nytt/personlig_sikkerhet.phtml Bruk ssh for å sikre dine passord, og pgp for å sikre din email. Evt så finnes gpg. Ssh må faktisk brukes, da telnet og ikke-anonym ftp stort sett er tatt livet av.

Spam, Spam, Spam!

1997-08-13

Beskytt deg mot reklame-email med procmail.