@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 19. nov 2012 kl. 00:53 av Elf (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Generalforsamling 16. november 2012

[rediger]


Saksliste fra innkalling
 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
 4. Valg av leder, styre og valgkomité
Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Aleksander Heintz
Referent: Gunnar René Øie

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kalt inn på news:ntnu.org.nvg, hjemmesiden, Facebook, motd, IRC og på epostlistene drift, styret, trondheim og oslo; det stod også en lapp på døren til terminalrommet. Innkallingen ble sendt innen fristen i reglenes punkt 2.2.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Kurs: Siste halvår ble det gjennomført kurs i Clojure, KnockoutJS, og Epost-drift og programmering. Styret takker kursholderne.

Romsituasjon: På grunn av nytt internfaktureringssystem har IME overtatt rommet fra IDI, og NVG har sendt søknad om fristasjon til NTNU sentralt. Vi har ikke fått svar på søknaden ennå. Vi og IME avventer svar på denne søknaden.

Drift:

 • En ny webtjener for www.nvg.org/www.nvg.ntnu.no (ikke brukersider) med MediaWiki har blitt satt opp og er snart klar for innfasing (sfinx).
 • Reitgjerdet har vært testet ut, men er ikke satt i full produksjon ennå. Den trenger flere disker, og OS?. Kanskje vi kan kjøre RDP på den?
 • Oppsett av mediesenter har stått på vent.
 • Cfengine er satt opp på mange maskiner.
 • Vi har tenkt å fase ut YP.
 • Vi har tenkt å sette opp en egen gateway-maskin.

Kontingentbetaling: Vi bør minne om kontingentfristen (1. oktober) mer tydelig: Både varsel på epost, epostlistene, motd, og oppslag på døra.

Vi bør henge opp en plakat om at epostlistene finnes.

Før stenging av konto sender vi epost og SMS til den det gjelder.

Regnskap, sammnenlignet med budsjettet fra forrige halvårsmøte:

(thumbnail)
Regnskap og budsjett fra forrige halvårsmøte

Foreslåtte investeringer: Det er også noen investeringer som er vedtatt av styret men ikke gjennomført og som foreslås videreført til neste budsjettår:

(thumbnail)
Foreslåtte investeringer

Vi bør sjekke om det er noen som har en sofa å gi bort. (Samme med TV.)

Nytt budsjett:

(thumbnail)
Nytt budsjett

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Valg av leder, styre og valgkomité

Resultat:

Leder (velges for ett år om gangen):
Aleksander Heintz

Styremedlemmer:
Øystein Hiåsen
Caroline Sæhle
Gunnar René Øie
Johan Blakkisrud

Varamedlemmer:
1. vara: Knut Magnus Kvamtrø
2. vara: David Kaasen

Valgkomité
Thomas Rinnan
Sigrid Andersson

Alt godkjent ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 19:20

Gunnar René Øie referent

Styremøte 5. november 2012

[rediger]


Tilstede

hiasen, alxandr, ix, elf

Sak 1. GAIDO

Godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Styret har funnet et kjøleskap som ix kan kjøpe, og gitt beskjed til ix. Kjøleskapet er ca. 140cm høyt og har separat frysedel.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler.

Ix har fått tak i RAM til Tay, to brikker med 1024 mb DDR400.

Styret har vedtatt innkjøp av ny hjørnesofa med makspris på 10 000 kroner.

Sak 3. Kurs

Forslag:

 • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, vår 2013?
 • linux-kurs: installasjon og introduksjon, vår 2013.
 • Mulig kurs: Dwarf fortress med Caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i neste semester. Knockout kurset er avholdt, og ble meget vellykket

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp som eventuelt.

Kritikk av møtet

Ingen kake

møtet er hevet 19.18

Styremøte 22. oktober 2012

[rediger]


Tilstede

hiasen, gunarre, alxandr, ix, elf

Sak 1. GAIDO

Godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Styret har funnet et kjøleskap som ix kan kjøpe, og gitt beskjed til ix. Kjøleskapet er ca. 140cm høyt og har separat frysedel.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler. Kaasen har også opplevd å ikke komme inn med sitt kort.

Gunnarre har sendt inn et skriv på epost til sparebanken midtnorge. DNB lar oss få endret på partneravtale som beskrevet i referatet for styremøtet 24. september. Det blir sendt inn søknad om en slik partneravtale hos DNB.

Sak 3. Kurs

Forslag:

 • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 • Clojure, pir holder 16. oktober.
 • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, vår 2013?
 • Knockout-kurs/workshop: alxandr og Mathias holder 29. oktober
 • linux-kurs: installasjon og introduksjon, vår 2013.
 • Mulig kurs: Dwarf fortress med Caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i neste semester. Clojure kurset er avholdt, og ble meget pedagogisk og vellykket. Alxandr og Mathias avholder knockout-kurset 29. oktober. Det blir laget plakater til epostkurset og knockout-kurset etter møtet.

Sak 4. Innkjøp av ny sofa

Styret vedtar innkjøp av ny hjørnesofa med makspris på 10 000 kroner.

Sak 5. Oppgradering av Tay

Tay trenger mer RAM. Den trenger to brikker med 1024 mb DDR400. Vi vil forsøke å finne ut om noen har noen slike brikker liggende, men om vi ikke finner noen vil vi gå til innkjøp av slike brikker med en makspris på 500 kroner.

Sak 6. NVG gw

Styret vedtar innkjøp av ny maskin, den bør ha intel nettverkskort og fire gigabit nettverksporter. Det bør også sjekkes med ITEA om det må kjøpes inn nye switcher for å få til det ønskede oppsettet, før vi går til innkjøp av hardware.

Eventuelt

Gunarre forhører seg om kortlås til terminalrommet om verkstedet, og om lekkasjen på lageret. Vi er fortsatt interessert i en infotavle utenfor F1 eller på stripa.

Vi setter dato for generalforsamlingen til 16. november, innkalling blir innen fredag 26.

Kritikk av møtet

God kjeks

møtet er hevet 19.39

Styremøte 08. oktober 2012

[rediger]


Tilstede

hiasen, gunarre, kaasen, alxandr, ix, elf

Sak 1. GAIDO

Godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Kjøleskap til maks 3500,- er ikke kjøpt ennå, styret skal finne en spesifikk modell og gi beskjed til ix.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler. Kaasen har også opplevd å ikke komme inn med sitt kort.

Gunnarre har forsøkt å avslutte kontoen i sparebanken midtnorge, men han har ikke disposisjon for kontoen. Det bør være tilstrekkelig hvis banken kan få beskjed fra styret om at kontoen skal avsluttes. Det er også blitt sendt forespørsel til DNB om nytt tilbud om partneravtale, som beskrevet i forrige referat.

Sak 3. Kurs

Forslag:

 • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 • Clojure, pir holder 16. oktober.
 • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, november?
 • Knockout-kurs/workshop: alxandr holder i høst, ønsker gjerne en medhjelper som kan javascript
 • linux-kurs: installasjon og introduksjon
 • Mulig kurs: Dwarf fortress med caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i november. Det har blitt hengt opp plakater for Clojure kurset, og foilene til kurset er klare. Det antas forkunnskaper på nivå med ITGK.

Eventuelt

Gunarre har kjøpt inn et par plastbøtter og plassert dem på lageret for å samle opp regnvann.

Styrereferatene vil fra nå av bli lagt ut på nvg wikien, i tillegg til å bli endt ut på epost.

Mange av tavlene på campus er magnettavler, så NVG kunne gjerne gått til innkjøp av noe kjøleskapsmagneter til plakater.

Det kunne vært nyttig med kortlås på døren til terminalrommet og verkstedet for enklere tilgang, og gjerne også en infotavle utenfor F1 eller på stripa. Vi tar opp dette på neste møte.

Kritikk av møtet

Ingen kake.

møtet er hevet 18.55

Styremøte 24. september 2012

[rediger]


Tilstede

hiasen, gunarre, alxandr, elf, ix

Sak 1. GAIDO

Godkjent

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater:

Kjøleskap til maks 3500,- er ikke kjøpt ennå, styret skal finne en spesifikk modell og gi beskjed til ix.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler.

Sak 3. Kurs
 • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 • Clojure, pir holder 16. oktober.
 • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, november?
 • Knockout-kurs/workshop: alxandr holder i høst, ønsker gjerne en medhjelper som kan javascript
 • linux-kurs: installasjon og introduksjon

Gunnarre har ikke mulighet til å holde kurs i september, kurset vil eventuelt bli avholdt i november. Gunnarre følger opp med kursholdere.

Sak 4. Bankforhold
 1. Tilbud om bedriftsnettbank hos DNB(se epost sendt til styret 11.9.2012)
  DNB tilbyr en partneravtale, som vil gi oss mulighet til å gi dispensjon selv, og gi oss et visa debitkort for nvgs konto.

  Men det vil i utgangspunktet også følge med en skattetrekkskonto og et kredittkort. Gunarre vil forsøke å forhøre seg om det er mulig å få en slik avtale uten å få kredittkortet og skattetrekkskontoen.

 2. Avslutning av konto i sparebank1 midtnorge
  Vi avslutter kontoen i sparebank1 midtnorge, da denne ikke har vært i bruk på lang tid.
Eventuelt

Hackheim er interessert i å få besøk, men vi må avtale et tidspunkt.

Terminalrommet kunne gjerne vært ryddet litt, og noe kunne ha blitt flyttet ned til lageret. Dessuten bør sofaen repareres litt.

Kritikk av møtet

Ingen kake

møtet er hevet 19.07