@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 4. mar 2013 kl. 22:37 av Jb (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Styremøte 11. februar 2013

[rediger]


Tilstede

styret: gunnarre, ix, caroline, hiaasen, alexandr og jb andre: chribru

Sak 1. GAIDO

Alle var fornøyde

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater
 • DNBs partneravtale er ikke oppdatert. Alexandr må møte opp i banken og vise identifikasjon. Lesertilgang skal skaffes. Følges opp av gunnare.
 • Hiaasen skal fremdeles ordne nøkler.
 • Alexandr skal ikke få dekket halve pizzaregningen, da det var hans egen pizza.
 • Vi bør skaffe en dato for ekskursjon til Tungregnesenteret
Sak 3. Kurs
 • Dwarf Fortress kommer snart med dato
 • Lunix - Burde vi ha et slags forkurs med bruk av konsoll? Noen synes det er litt skummelt med den "sorte boksen". Vi kan snakke med PVV for et eventuelt samarbeid.
 • IRC-kurs - Det ble stilt spørsmål om IRC-kurs. Veldg fint for å gjøre oss relevant for nye studenter.
 • CF-Engine - Kanskje om et års tid, det ventes på oppdatering.
Sak 4 Sikerhet

Ønske om dette som fast punkt. "Har det vært noen innbrudd siden sist?" ol. Svar på spørsmål om brannmurmaskin får vi iløpet av uken. Styret har dessuten kommet frem til at en brannvegg i "bromodus" er litt omstendelig, men bedre enn ingenting.

Sak 5 Romsituasjon
 • Alexandr har ikke fått e-post. Fristen er fremdeles til sommeren. Alexandr spør fakultetet (Kildahl) om mulighet til å beholde lageret litt til. Gunnare tar kontakt med gamle medlemmer angående privateide ting.
 • Vi bør dessuten ta ei lita ryddeøkt snart, kanskje med pizza eller kjeks og brus?
Sak 6 PR
 • Caroline trenger datoer så hun kan forholde seg til eventer. Vi burde ha noe vi kan putte på skjermene på stripa. Vi bør også "blæste" litt på facebooksidene våre så vi får litt mer oppmerksomhet. Innside-feed hadde også vært kjekt.
 • Vi burde ha en stand på immatrikuleringen, og et grunnleggende kurs med lav terskel ved inngangen av semesteret. Gunnare har dessuten ei liste over steder vi kan henge opp plakater.
Sak 7 Eventuelt
 • Det ble diskutert dato for generalforsamling. Foreløpig dato er mandag 6. mai.
 • Det har blitt bestemt å kjøpe TV, kostnadsramme 4500 kroner.
 • Det hadde vært gøy å grille på immatrikuleringen
Kritikk av møtet

God kjeks

Styremøte 21. januar 2013

[rediger]


Tilstede

styret: gunnarre, ix, caroline andre: chribru

Sak 1. GAIDO

OK. Minner om SMS-varsling neste gang.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater
 • DNB partneravtale: Gunnarre skal følge opp med banken. Han har fått et Visa-kort til kontoen, som han skal makullere, og skal oppdatere disponenter.
 • Hiåsen skal fremdeles ordne nøkler.
 • Vi har glemt å kjøpe kjøleskapmagnet.
 • Juleavslutning: Skal alxandr ha dekket halvparten av pizzaregningen?
Sak 3. Kurs

Besøk på tungregsenteret: Vi har fått tilbud om besøk på tungregnesenteret. Vi må spørre hvor mange plasser det er. Epost-påmelding. Caroline lager plakat til Stripa-skjermer og til å henge opp.

 • Dwarf Fortress: Utsettes
 • Nettbruk og sikkerhet: på slutten av semesteret, før eksamensperioden
 • Linux - Installasjon og introduksjon
 • Cfengine: Kaasen?
Sak 4 Sikerhet

Saken ble glemt. gunnarre tar selvkritikk i ettertid.

Sak 5 Romsituasjon

Re: barnerommet: viser til referat fra 10. desember 2012.

 • Må følge opp med roart og Anders Christensen mhp. bevaringsverdige maskiner.
 • Må varsle alle medlemmer (lister, irc, oppslag på dør, forside) , pluss spesifikt de vi vet har eiendeler på rommet, om at de må hentes eller blir kastet til sommeren.
 • Flytte bøker til terminalrommet. (De som NVG/medlemmer eier står på et bord på barnerommet - de andre dokumentene tilhører Datamuseet.)
 • Ingen harddisker må kastes før de har blitt utsatt for sikker sletting/makullering. (evt. lagre harddiskene på maskinrommet eller verkstedet til dette kan gjøres).
Sak 6 Eventuelt
 • PR-ansvarlig synes de nye nettsidene ser fine ut; Ønsker å rulle ut dem ut. Nettsidene må reflektere det til envher tid aktuelle kurs/arrangement.
 • Vi henger en plakat på innsiden av døren til terminalrommet om at de som mangler korttilgang kan kontakte styret.
 • Vi må gi beskjed om at vi vil resirkulere det gamle kjøleskapet.
Kritikk av møtet

Ingen på møtet. I ettertid kritikk til gunnarre for å ha glemt sak 4.

Styremøte 10. desember 2012

[rediger]


Tilstede

alxandr, ix, kaasen, gunnarre og jb

Sak 1. GAIDO

Godkjent. To eventueltsaker ble nevnt på starten av møtet. Sendt på mandag før møtet, dette kan være litt i tidligste laget. Sms-varsling er fint, jb har notert seg det.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Gunnarre har sendt inn partneravtale til DNB og ordnet Altinn. Kjøleskapet må avtines, fint om noen passer på. Foreslått innkjøp av isskrape.

Hiaasen skal fremdeles ordne nøkler. Kurs går over til neste møte.

Vi har glemt å kjøpe kjøleskapsmagneter. Vi må i tilegg kjøpe klistremerker til det nye kjøleskapet, evt forsøke å overføre de gamle.

Sak 3. Kurs

Alle kurs føres videre, det er litt tett opp mot jula nå.

Ikke før nyttår, men ikke så lenge etter burde vi ha en ekskursjon til Tungregnesenteret i anledning deres nye maskin. Også ønske om ekskursjon til Hackheim

Eventuelt

Barnerommet

Vi mister bruken av barnerommet. IDI sier det opp på sikt, det kan bli allerede til sommeren eller om et år. Dette er et problem da vi har masse "skrot" der. Mange har også en rekke private ting der, vi må derfor sende en beskjed ut til alle medlemmer om denne situasjonen. Det må også ryddes for å se hva som kan ta vares på, hva som kan gis videre og hva som må resirkuleres. Spørsmål reist om vi trenger et ekstra rom, dersom vi får en markant større "lab" vil vi ikke trenge det.


Reitgjerdet

Innbrudd på Reitgjerdet, NVG rystet. Må innføre nye rutiner for TCP-wrapping. Det må installeres Deny-host-system på alle maskiner med Debian/pakkesystem. Det ble dessuten reist spørsmål om root-passordets styrke, dennes styrke forble uavklart.

Juleavslutning

Det er litt tett opp mot jul, men det skal kjøpes inn pepperkaker :)


Kritikk av møtet

Ingen jb fikk med seg.

Generalforsamling 16. november 2012

[rediger]


Saksliste fra innkalling
 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
 4. Valg av leder, styre og valgkomité
Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Aleksander Heintz
Referent: Gunnar René Øie

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kalt inn på news:ntnu.org.nvg, hjemmesiden, Facebook, motd, IRC og på epostlistene drift, styret, trondheim og oslo; det stod også en lapp på døren til terminalrommet. Innkallingen ble sendt innen fristen i reglenes punkt 2.2.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Kurs: Siste halvår ble det gjennomført kurs i Clojure, KnockoutJS, og Epost-drift og programmering. Styret takker kursholderne.

Romsituasjon: På grunn av nytt internfaktureringssystem har IME overtatt rommet fra IDI, og NVG har sendt søknad om fristasjon til NTNU sentralt. Vi har ikke fått svar på søknaden ennå. Vi og IME avventer svar på denne søknaden.

Drift:

 • En ny webtjener for www.nvg.org/www.nvg.ntnu.no (ikke brukersider) med MediaWiki har blitt satt opp og er snart klar for innfasing (sfinx).
 • Reitgjerdet har vært testet ut, men er ikke satt i full produksjon ennå. Den trenger flere disker, og OS?. Kanskje vi kan kjøre RDP på den?
 • Oppsett av mediesenter har stått på vent.
 • Cfengine er satt opp på mange maskiner.
 • Vi har tenkt å fase ut YP.
 • Vi har tenkt å sette opp en egen gateway-maskin.

Kontingentbetaling: Vi bør minne om kontingentfristen (1. oktober) mer tydelig: Både varsel på epost, epostlistene, motd, og oppslag på døra.

Vi bør henge opp en plakat om at epostlistene finnes.

Før stenging av konto sender vi epost og SMS til den det gjelder.

Regnskap, sammnenlignet med budsjettet fra forrige halvårsmøte:

(thumbnail)
Regnskap og budsjett fra forrige halvårsmøte

Foreslåtte investeringer: Det er også noen investeringer som er vedtatt av styret men ikke gjennomført og som foreslås videreført til neste budsjettår:

(thumbnail)
Foreslåtte investeringer

Vi bør sjekke om det er noen som har en sofa å gi bort. (Samme med TV.)

Nytt budsjett:

(thumbnail)
Nytt budsjett

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Valg av leder, styre og valgkomité

Resultat:

Leder (velges for ett år om gangen):
Aleksander Heintz

Styremedlemmer:
Øystein Hiåsen
Caroline Sæhle
Gunnar René Øie
Johan Blakkisrud

Varamedlemmer:
1. vara: Knut Magnus Kvamtrø
2. vara: David Kaasen

Valgkomité
Thomas Rinnan
Sigrid Andersson

Alt godkjent ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 19:20

Gunnar René Øie referent

Styremøte 5. november 2012

[rediger]


Tilstede

hiasen, alxandr, ix, elf

Sak 1. GAIDO

Godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Styret har funnet et kjøleskap som ix kan kjøpe, og gitt beskjed til ix. Kjøleskapet er ca. 140cm høyt og har separat frysedel.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler.

Ix har fått tak i RAM til Tay, to brikker med 1024 mb DDR400.

Styret har vedtatt innkjøp av ny hjørnesofa med makspris på 10 000 kroner.

Sak 3. Kurs

Forslag:

 • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
 • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, vår 2013?
 • linux-kurs: installasjon og introduksjon, vår 2013.
 • Mulig kurs: Dwarf fortress med Caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i neste semester. Knockout kurset er avholdt, og ble meget vellykket

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp som eventuelt.

Kritikk av møtet

Ingen kake

møtet er hevet 19.18


Styremøte 22. oktober 2012

[rediger]

Styremøte 08. oktober 2012

[rediger]

Styremøte 24. september 2012

[rediger]