@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 18. sep 2023 kl. 18:04 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 18. september 2023

[rediger]


Styremøte 18. september 2023

Tilstede: Rommet: kaasen, gunnarre Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Lagt opp

Studentorg.liste: Meldt inn.

Skilting - koordiner med Vektor

Brosjyrer?

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00, i B2, Berg-bygget

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

2. oktober kl 19 - husk sak om privatmaskiner.

5. Eventuelt.

Nett og rom: Må få et SOC-møte. Mister maskinrommet 1. desember? Mister subnettet ved nyttår? Domene og subnet?

Mulighet for VPN-node?

Gunnar: Sjekk om mulighet for IP-nett? - IT-sjefen - Localhost - osv.

Neste gang: Formell sak om å trekke tilbake privatmaskiner.

Styremøte 4. september 2023

[rediger]


Tilstede: Kaasen (rom), Gunnarre og Thomasr (jitsi)

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Konstituering.

Thomas: Nestleder og sekretær David Kaasen: Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte.

Legger opp referat fra genfors.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Kaasen endrer brosjyrene.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00? Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi. Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Mister vi nettet også? Forberede møte med NTNU i september.

Se chatrom med PVV

Gunnar purrer opp om drift eksternt.

6. Neste møte.

18. september 18:30

7. Eventuelt.

Komme mer igang på terminalrommet.

Til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Drift: Sprocket, reitgjerdet og hagbart oppdatert. 2U-boks med noder.

Generalforsamling 23. mai 2023

[rediger]


Generalforsamling 23. mai 2023: Fil:Gf20230523.pdf

Styremøte 8. mai 2023

[rediger]


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

tilstede: gunnarre, kaasen

jitsi: thomasr

Tar sak 4 sist

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer er OK.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Blekk OK.

Kaasen endrer brosjyrene.

Offisielt dørskilt.

Vi har fått hyller.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Eventuelt.

Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendring: Endre "Styret består av seks medlemmer." til "Styret består av fem medlemmer."

Maskinpark-utbytting 100 Mbit (ikke garantert) 1+2+1 U Setter av 20 000 kr

Privatmaskin-vedtak: - Sak til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Flytte-greier. Fretex hardisk-makulering og varebil-leie: Setter av 1000 kr til leie av varebil.

Maskin-rommet: Kan spørre AV-tjenesten.

Evt: Vektor

4. Neste møte.

30. mai kl 18:30

Styremøte 17. april 2023

[rediger]


Styremøte 17. april 2023

Tilstede: Gunnarre, kaasen

jitsi: Thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her.

Blekk til skriver - rebestiller - Gunnar.

Vi har fått hyller - kan få flere.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. Mai

Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

5. Eventuelt.

Flytte-dugnad. David har begynt å rydde på gamlerommet. Og organisere.

Gunnar sjekker ut lager-rommet på Kalvskinnet.

Bærer opp mer hyller 27. april?

Server-plassering. 1U switch. 2U+2U 2xGateway, DNS, mail, sprocket. IP4-subnett 64 IP'er? 100 mbit Evt raspberry pie til DNS + 2 nuccer til gateway + switch.

Genfors-dato. 23. mai? (Samme dag som SDR-kurs)

4. Neste møte.

8. mai 18:30.

Styremøte 21. mars 2023

[rediger]


Tilstede: gunnarre, kaasen

Jitsi: Thomasr


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Brosjyren oppdatert.

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her.

Blekk til skriver - rebestiller - Gunnar.

Maskin-rommet: Kan spørre AV-tjenesten om vi får ha et rack der, for maskiner som ikke trekker mye strøm. Sender ut et skriv om at privatmaskiner ikke kan være hos oss lengre. Kan muligens være mulig å få til noe virtualisering, men ikke garantere det.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Planlegge flyttedugnad.

Utsatt

5. Neste møte.

11. april kl 18:30

6. Eventuelt.

Bør ha hyller som er minst 2 meter høye.

Styremøte 27. februar 2023

[rediger]


Tilstede : Jitsi: kaasen, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

Vi kan få hylle som står på gulvet.

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

Maskinrom-situasjon: - Snakket om plan for maskinrom-flytting. Har en wiki-side for drift. - Begynne å varsle medlemmer om hva som skjer.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense: 9. mars kl 18. Oppredning/gruvedrift: B3

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. mars kl 18 Oppredning/gruvedrift: B3

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Neste møte.

21. mars. 2023 kl 18:30, med siste hånd på SDR-kurset

5. Eventuelt.

CMSer: Vi har sjekket opp litt rundt dette.

Snakket om drift

Styremøte 6. februar 2023

[rediger]


tilstede: gunnarre

jitsi: kaasen thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

Vi kan få hylle som står på gulvet.

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

Maskinrom-situasjon: - Snakket om plan for maskinrom-flytting. Har en wiki-side for drift. - Begynne å varsle medlemmer om hva som skjer. - Sette opp en Snort-server? Gunnar følger opp.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense: 9. mars kl 18. Oppredning/gruvedrift: B3

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. mars kl 18 Oppredning/gruvedrift: B3

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Neste møte.

27. februar 18:30

5. Eventuelt.

- Begynner med snort.

- Oppfordring til å bruke sentral CMS?

Styremøte 16. januar 2023

[rediger]


Tilstede kontoret: gunnarre, kaasen

Jitsi: thomase

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Mailman på Trondheim-listen: Er oppdatert. Kaasen kan sende invitasjon.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

På ny-rommet: vi har sendt inn forespørsel til e-vaktmester om hyllesystem

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Driftekveld: Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Evt. starten av desember.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten. Etter nyttår?

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. På nyåret.

4. Plan for å finne nytt maskinrom.

- Fått informasjon VM'er.

- Flytte ut av NTNU?

- ITsjefen? IDI? Elektro? NTNU-IT.

- Raspberry pi

- Noe må nok avhendes. Huske å skrive over databærere

- Hva må vi ha og hva bør vi ha

- Lage ei Wiki-side

- Micro-rack

5. Neste møte.

30 januar kl 18:30

6. Eventuelt.

P.g.a. sikkerhet må vi kanskje redusere hvilke CMS'er som det er lov å bruke på hjemmesidene sine, og få disse oppdatert f.eks. som Debian-pakke.

Vi oppfordrer de som har egen kode på hjemmesidene sine, at de oppdaterer dem.

Brukerforum.

Styremøte 25. november 2022

[rediger]


Tilstede kontoret: kaasen, gunnarre

Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir i Kalvskinnet Akrinn vest(sør) 0146B - venter på kortlås. Gunnar purre opp.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Mailman på Trondheim-listen: Er oppdatert. Kaasen kan sende invitasjon.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

På ny-rommet: Vi har fått hyllesystem. Må be e-vaktmester om å skru opp det. Høyest mulig på veggen. Gunnarre sjekker om hyllesystem og kjøkkendøra.

Har spurt om K-sted.

Kaasen oppdaterer brosjyren.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Evt. starten av desember.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten. Etter nyttår?

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. På nyåret.

Radio-peiling og finne støykilder

Raku for nybegynnere i Perl?

4. Neste møte.

Konstituerende møte etter genfors 5. desember.

5. Eventuelt.

Det har blitt satt opp bro mellom NVG-kanalene på Discord, IRC og Matrix. Takk til Daniel på PVV.

Kjøp blekk til skriveren.

Etter møtet: Klargjøring av saksliste til Genfors.

Møtet hevet 19:03

Styremøte 7. november 2022

[rediger]


Styremøte 7. november 2022

Tilstede: Gunnarre, Thomasr, Kaasen


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK


2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir i Kalvskinnet Akrinn vest(sør) 0146B - venter på kortlås. Gunnar purre opp.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen --> kan sende invitasjon fra mailman. - David har funnet en mulig løsning.

Vi vil bli med på listen av studentorganisasjoner. Gunnar

Hackerspace har komprimert i racket.

Stål-reol: Kjøpe. Sjekke etter at vi har fått lager.

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

På ny-rommet: Vi har fått hyllesystem. Må be e-vaktmester om å skru opp det. Høyest mulig på veggen. Gunnarre sjekker om hyllesystem og kjøkkendøra.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Evt. starten av desember.

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS. På nyåret.

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først. Februar eller mars? 6. februar?

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten. Etter nyttår?

4. Dato for genfors.

Forslag: 5. desember kl 18

5. Planlegge flyttingen.

  • Gunnar: Sjekk lagerplass
  • Gunnar: Bestill opphenging av hyller
  • Plakater?

6. Neste møte.

25. november kl 18:30

7. Eventuelt.

- Spørsmål fra student om vi vil bli listet opp på nettside for stud.org'er.

Styremøte 19. september 2022

[rediger]


Styremøte 19. september 2022

Tilstede: Kaasen, Gunnarre, Yorn

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir i Kalvskinnet Akrinn vest(sør) 0146B - venter på kortlås.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen --> kan sende invitasjon fra mailman. - David og Gunnar ser på HTTPS.

Vi vil bli med på listen av studentorganisasjoner. Gunnar

Må be Hackerspace komprimere plass i racket. David har sendt epost.

Stål-reol til lageret og leiebil til flyttet ble vedtatt forrige gang.

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted.

På ny-rommet: Vi har fått hyllesystem. Må be e-vaktmester om å skru opp det. Høyest mulig på veggen. Gunnarre sjekker om hyllesystem og kjøkkendøra.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit kommer snart.

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS.

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først. David har sjekket.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

4. Neste møte.

Radio/SDR-Kurs-utvikling: 4. oktober 18:30. Styremøte: 17. oktober 18:30?

5. Eventuelt.

Raspberry Pi: Vi kan bruke den selv.

Drift: deckard har tatt over som påloggings-maskin, med NetBSD. Ønsker gjerne et DELQA-nettverkskort for å få vax-Swix på nett igjen. EPROM?

Styremøte 5. september 2022

[rediger]


NVG styremøte 5. september 2022

Tilstede på gamle NVG: gunnarre, kaasen
Jitsi: Jorn, Thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vi får lager på Kalvskinnet. Får nærmere beskjed når det blir.

Loddebolt er kjøpt inn.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen --> kan sende invitasjon fra mailman. - David

Vi flytter til Oppredningen.

Vi vil bli med på listen av studentorganisasjoner. Gunnar

Blomst er innkjøpt igjen.

Må be Hackerspace komprimere plass i racket --> kaasen sender e-post.

Referat godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: Kjøpe inn noen SDR'er og antenne-kit som vi kan legge i Dibbler for å selge videre. 4-5 stykker tilsvarende den vi har fra før, men kanskje fra AliExpress. Vedtatt innkjøpt.

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS.

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først. David sjekker med sjn.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

4. Neste møte.

19. september kl 18:30, kanskje på nye rommet.

5. Eventuelt.

Leie bil til å flytte. Setter av 2500. Høre med PVV om vi skal ha litt felles. Vedtatt.

Kjøper inn en ny stål-reol til lageret også.

Mail fra vector om sofa. Vi får sette sofaen. Hva med å sette skapet foran vinduet til Vector.

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted.

På ny-rommet: Vi har fått hyllesystem. Må be e-vaktmester om å skru opp det. Høyest mulig på veggen. Gunnarre sjekker.

Drift: Swix har stoppet (harddisk). NetBSD er installert på Deckard. DNS og slikt er flyttet dit. yppasswd heter nå nvgpasswd. adduser funker som før.

Generalforsamling 2. juni 2022

[rediger]


Generalforsamling 2. juni 2022: Fil:Nvg gf 20220602.pdf

Styremøte 23. mai 2022

[rediger]


Tilstede: NVG: kaasen
Jitsi: gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Våtmopp og loddebolt.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen --> kan sende invitasjon fra mailman. - David

Fristasjon: Har fått møte med NTNU eiendom og PVV på onsdag.

Vi vil bli med på listen av studentorganisasjoner. Gunnar

For moralsk støtte ifm. fristasjon. Vi kjøper en liten blomst. Høyst kr 300,-.

Må be Hackerspace komprimere plass i racket --> kaasen sender e-post.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS.

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først. Snakkes igjen i august.

Linux-kurs (Pingvin og pizza)

retro-PC (Oric)

4. Planlegge frivillighetsdagen.

Reserver på nett. Sjekk FEIDE-bruker. Torsdag 18.august kl 10 – 15

5. Neste møte.

2. juni etter generalforsamlingen.

6. Eventuelt.

Genfors- bestille rom. David ser på det.

Fristasjon: Gunnar har møte med NTNU Eiendom på onsdag.

Styremøte 25. april 2022

[rediger]


Nettverksgruppa

Tilstede: NVG: kaasen
Jitsi: gunnarre, jornane, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Våtmopp og loddebolt. Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen --> kan sende invitasjon fra mailman.

Fristasjon. Gunnar etterspør svar før neste møte, om vi ikke får svar snart.

Vi vil bli med på listen av studentorganisasjoner.

NVG har nå en mirror for Airyx OS. Oppdateringen feiler når den kjøres fra cron, men ikke når manuelt. Jørn feilsøker.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS. 20. mai i 17-tiden.

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først.

retro-PC

Får se hva vi rekker før eksamensperioden (undervisningsslutt er 6. mai).

4. Dato for genfors

Torsdag 2. juni.

5. Takk til PVV

For moralsk støtte ifm. fristasjon. Vi kjøper en liten blomst. Høyst kr 300,-.

6. Neste møte.

Mandag 23. mai.

7. Eventuelt.

Skjermkort til tay. gunnarre bestiller nytt (demovare) fra Komplett til kr 3200,- (ASUS Geforce RTX3050 DUAL OC). Bestiller også NVME-lager til kr 1090,-.

Må be Hackerspace komprimere plass i racket --> kaasen sender e-post.

swix har dødd. En VM har overtatt soner og IP-adr., disse skal etterhvert til deckard pluss brukerdatabasen, YP og adduser.

Møtet heves 17:52

Styremøte 28. mars 2022

[rediger]


Nettverksgruppa

Tilstede: Jørn, Kaasen, Gunnarre Jitsi: Thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Våtmopp og loddebolt. Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs

Radiokurs - Fokuserer på JP8-call og APRS

sjn - Vil gjerne holde et Raku-kurs men må gjøre en del først

retro-PC

4. Fristasjon.

Vi bli med på listen av studentorganisasjoner. Vi skriver en søknad.

5. Neste møte.

25. april. Mulig et nettmøte før det, hvis nødvendig.

6. Eventuelt.

Hackerspace -flytting av maskiner?

NVG har nå en mirror for Airyx OS.

Vi har fått noen nye medlemmer.

Møtet heves 18:08

Styremøte 14. mars 2022

[rediger]


Styremøte 14. mars 2022

Tilstede: Kaasen

Jitsi: Gunnarre, Jørn, Thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Våtmopp og loddebolt. Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

To mekkekvelder avholdt med besøk av nye folk, og innlegg på sosiale media. [lenke i referatet]

Radiokurset. Selve kurset utsettes. Gjør foreberedelse på den 18. mars.

sjn: Er spurt har ikke fått svar ennå.

Ny mekkedag: RaspberryPi - retro-PC. Thomas hører om dato.

4. Neste møte.

28. mars kl 17.

5. Eventuelt.

Snakket om Tay, mulige feilløsninger.

Hackerspace-racket er låst opp, men maskinene er ikke flyttet.

Rom: Det har kommet nye regler for fristasjon. Reglene er strengere.

Møtet hevet 18:08.

Styremøte 28. februar 2022

[rediger]


Styremøte 28. februar

Tilsted: Gunnarre, Kaasen

Jitsi: Thomasr, Jørn

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Våtmopp og loddebolt. Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Radio-kurs: Gunnar ser mer på JP8Call. 18. mars.

Mekke-kveld / linux-oppgradering av Tay: I dag?: 7. mars.

Installasjonskveld med FreeBSD-skrivebordsmiljø på RPi 400 (Jørn), Kan bruke Retro-Pie på den også.

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance: Skrive ny epost.

4. Neste møte.

14. mars.

5. Eventuelt.

Få de nye medlemmene inn på Trondheim-listen

Møtet hevet kl 17:46

Styremøte 14. februar 2022

[rediger]


Styremøte 14. februar 17:05

Tilstede: Richard, Kaasen

Jitsi: Gunnarre og Jørn

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene.

Vi må følge opp racket til Hackerspace. Kaasen sender epost.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

GPG-kurset: kaasen må huske å sende signerte GPG-nøkler.

Radio-kurs: Gunnar ser mer på JP8Call

Mekke-kveld / linux-oppgradering av Tay: Sjekker tidspunkt for når det kan passe.

Installasjonskveld med FreeBSD-skrivebordsmiljø på RPi 400 (Jørn). Bestiller en slik til NVG til ca. 1200 kr. Kan bruke Retro-Pie på den.

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance: Skrive ny epost.

4. Søknad om fristasjon.

Gunnar sender søknad innen 1. mars.

5. Neste møte.

28. februar kl 17

6. Eventuelt.

Makulering av harddisker?

Lyspærer på terminalrommet. Evaktmester: Få byttet lyspærer.

QSL-kort. Kan designe et basert på et bilde fra NVG.

Møtet hevet 18:03

Styremøte 24. januar 2022

[rediger]


Referat fra styremøte i NVG 24. januar 2022

Tilstede:

Jitsi: gunnarre, kaasen, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK. Vi får bli enige om hvilken dag og tidspunkt som passer best.

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

PVV gir døradgang til de NVG-medlemmer som måtte ønske. NTNU-brukernavn sendes til dem (kortnr. burde også funke?). Vi annonserer dette på e-postlistene. Opt-in. Skriver e-post etter møtet.

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Genfors. 16. des. er avholdt. De foreslåtte vedtektsendringene ble vedtatt.

Det gjenstår å oppgradere Debian på sfinx og evt. flytte wiki-en til romeo-klive.

Får se mere på strimmelpinne og tay oppgradering siden. Kan kjøpe et hovedkort med integrert skjermkort og siden kjøpe et kraftigere, separat skjermkort når prisene blir fornuftigere.

Hackerspace har ikke flyttet maskinene i racket ennå. Rack-dørene er blitt låst, vi ber dem låse opp igjen.

Betaling for VM-er ble forandret på. Hjemmesidene må oppdateres.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

GPG-kurset: kaasen må huske å sende signerte GPG-nøkler.

Radiokveld (radio-kommunikasjon) Gunnarre

Mesh-nettverk. Air-ties og smarthus. (f.eks. ZigBee)

Linux-installasjonskveld

Installasjonskveld med FreeBSD-skrivebordsmiljø på RPi 400 (Jørn)

Kveld med Amiga-hacking, Retro-Pie m.m.

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance (mulig våren 2022)

4. Planlegge juleavslutning?

Juleavslutning m film og NVGburger: Den ble utsatt. Kan arrangeres nå. Det ser ut til at NTNU for tiden har en begrensning på høyst 30 deltagere på arrangementer.

Film: Gammel Dune, ny Dune, Total recall? Fortsatt litt vrient å fastsette dato, Gunnar sender ut en Doodle-forespørsel igjen. En gang i uke 6.

5. Ny bruker, gammelt navn «sondre».

Vi sendte før jul en e-post med spørsmål om det til den gamle sondre, men ikke fått noe svar. kaasen skriver svar til nye sondre om at det er greit, og oppretter bruker.

6. Neste møte.

Vi sender Doodle-undersøkelse om dette også.

Evt.

Møtet hevet kl. 21.08.

Etter møtet fant og bestilte vi hovedkort, prosessor osv., som tay skal oppgraderes med.