@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 13. apr 2015 kl. 18:19 av Caroline (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 13. april 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 13. april 2015 kl 18:15

Tilstede: davidk, gunnarre, caroline via appear.in

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Søknad om felles lagerplass med PVV og NTNU Hackerspace er sendt inn.

Penger til innkjøp av kamera og mikrofon er satt av, blir bestilt i løpet av uka.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Takkekort for pizzapenge-donasjon må sendes.

3. Kurs

Gunnarre lager utkast/forslag til git-kurs til neste mandag.

Davidk begynner å skrive på Nagios-kurs.

4. Eventuelt

NVG er avhengig av PVV for revers-DNS (IPv4). Dette oppdaget vi på den harde måten da PVVs maskin (dvask) falt av. NVG donerte et nettverkskort til dvask (en VAX), vi trenger flere reservedeler (i alle fall et nytt nettverkskort). yorn har foreslått en forbedring: At både NVG og PVV er autoritative for denne sonen, sender forslaget til Drift.

sabre-wulf fikk også nytt nettverkskort i påskeferien, da det gikk etter en strømstans.

Møtet hevet 18:39

Styremøte 19. mars 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 19. mars 2015 kl 19:00

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen, caroline

Referent: gunnarre

Konstituering

Leder 2014/2015

Navn E-post Telefon
Gunnar René Øie gunnarre <at> nvg <dot> org

Valgt styre våren 2015

Navn E-post Verv
Øystein Hiåsen hiasen <at> nvg <dot> org Nestleder
David Kaasen kaasen <at> nvg <dot> org Kasserer, driftskontakt
Caroline Sæhle caroline <at> nvg <dot> org PR-ansvarlig, sekretær

Vararepresentanter

Thomas Rinnan thomasr <at> nvg <dot> org
Terje Schjelderup terjesc <at> nvg <dot> org

GAIDO

Godkjent.

Referatsaker

Felles søknad om lagerplass ordnes på fredag. Referat er OK.

Innkjøp av kamera og mikrofon

Setter av 2500 kr.

Eventuelt

Vi har funnet ut at nettbanken har blitt så dyr, fordi vi bare får 2 gratis brukere i nettbanken. Det koster 40 kroner per ekstra bruker.

VI har fått ny slave-DNS på Uninett i Oslo, takk til Yorn.

Generalforsamling 19. mars 2015

[rediger]


Medium:Gf20150319.pdf

Styremøte 16. mars 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 16. mars 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen på terminalrommet, thomasr, caroline via Google Hangouts

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Gunnar René tar kontakt med NTNU Eiendom for å få rekvisisjon på strømkurs.

Felles søknad om lagerplass er ikke i boks, Gunnar René ringer Finn.

Trådløs dings ligger fortsatt under senga til Øystein

3. Kurs

Git-kurs skulle avvente PVVs kursdato, men den har ikke kommet ennå så den må settes. Muligens i april hvis det blir ferdig. Pingvin og Pizza-dato må settes, kommer tilbake til det så snart Caroline vet når hun er i Trondheim. David kan holde kurs i Nagios, antakelig i slutten av april. Spamme plakater og få det på skjerm!

4. Forberedelser til generalforsamling

Gunnar René og David ser på regnskap etter styremøtet. David handler inn snacks. Film kommer

5. Takkekort

Vi takker for pizzapenge-donasjonen fra bmw og sender takkekort. Kortet signeres på generalforsamlingen.

6. Eventuelt

Forslag av innkjøp av mikrofon og kamera til styremøte for å lette fjernmøter. Vi tar en titt på lageret. Foreslår å sette av 2500 til et konferansekamera/miksystem. Endelig godkjenning av innkjøp kommer på styremøtet etter generalforsamlinga.

Nettbank: Vi betaler ganske mye for nettbanken. Kan be om å gå tilbake til tidligere løsning, eller vurdere å skifte bank. Dette må drøftes på et styremøte etter møtet på torsdag.

Møtet heves 19:21

Styremøte 20. februar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 20. februar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, caroline, terjesc

Møteleder: caroline Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Felles søknad om lagerplass med Hackerspace og PVV kommer - søknad formuleres og signeres av alle lederne til uka. gunnarre tar kontakt med finninde om søknad!

Nytt medlem har fått bruker! Hurra hurra :)

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

 • PVV har ikke satt kursplan, men gunnarre begynner å lage git-kurs. Dato fastsettes når PVVs datoer spikres.
 • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang. Evt april, etter som det passer og caroline er i Trondheim.

4. Dato for generalforsamling

Foreslått dato 19. mars - vedtatt. Innkalling kommer asap, drøfter saksliste via styre-irc.

5. Eventuelt

Ingen eventueltsaker i dag. :)


Møtet heves 17:40

Styremøte 9. februar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 9. februar 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, caroline via appear.in: [1]

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Ekskursjon til Tungregnesenteret er vellykket gjennomført, med 7-8 oppmøtte. Bør gjentas!

Vi har ikke hørt mer om felles lagerplass, avventer.

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

 • gunnarre vil gjerne holde mer avansert git-kurs, dato fastsettes når PVV fastsetter dato for nybegynnerkurs
 • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang.

4. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap er godkjent, sendes videre til drift.

5. Eventuelt

 • SSL-sertifikat: Setter av maksimalt 2000,- året for sertifikater. Valget står mellom Startcom og GoDaddy, flere hensyn må tas. Gunnarre velger dette.
 • Rom/søknad om fristasjon: gunnarre og kaasen sender søknad etter møtet.
 • Dato for generalforsamling? Forslag: En dag i uke 12, kommer tilbake til det neste styremøte.

Møtet heve 19:15

Neste styremøte blir på fredag 20. februar, kl 17:15, med mulighet for Nerdepizza etterpå.

Styremøte 23. januar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 23. januar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, hiasen, kaasen, caroline Også tilstede: liangzh fra PVV-styret

Møteleder: hiasen Referent: caroline

1. GAIDO

Bra med SMS, litt kort varsel.

2. Referatsaker

Startcom.org er vurdert som tilbyder av SSL-sertifikat, men det kommer til å bli dyrt. Vi trenger sertifikat til nvg.org og nvg.ntnu.no. Gunnarre tar med kostnadsoverslag til neste styremøte. Det må ellers ryddes på nettsider slik at det kun finnes sikker tilkobling til webmail.

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Verving: Her er det ingen endringer, dette bør trappes opp. Bør bruke ekskursjon til Tungregnesenteret som vervemulighet. Må fortsatt bleste i forelesninger, kan nevne ekskursjon.

3. Kurs

 • Har ikke fått holdt kurs 22. januar. Ny dato avgjøres seinere.
 • Det blir ekskursjon til Tungregnesenteret 2. februar, tidspunkt kommer. Må ha med påskjønnelse. Ingen påmelding, legge ut kontaktinformasjon for folk som trenger spesielle tilpasninger. Åpent for alle, studenter og ikke-studenter.
 • Gunnarre kan ha kurs om git. PVV skal også ha kurs om git for nybegynnere, gunnarre foreslår å holde kurs for viderekomne. PVV har ikke fastsatt dato, NVG må avvente dato til da.

4. Felles lagerplass med PVV

liangzh på besøk PVV-styret, PVV er interessert i en felles søknad til IDI om lagerplass på Barneværelset. PVV trenger lagerplass, det kan være greit å dele. Eventuelt gå sammen med Hackerspace om lageret, siden de holder til i Drivhuset, avhengig av om de er interessert. Deretter må lageret gjennom en felles rydderunde. Søknad avventes til vi hører fra Hackerspace.

5. Eventuelt

 • Trådløs dings: kaasen foreslår å sette opp et NVG-trådløsnett, vurderer å ha felles passord slik PVV gjør. Innlogging med bruker og passord også en mulighet, men potensielt litt dyrt. hiasen har en trådløs ruter NVG kan låne. Om vi har en felles bruker må det skiftes passord en gang i måneden.

Møtet hevet 18:07

Styremøte 9. desember 2014

[rediger]


Styremøte nvg 9. desember 2014

Tilstede terminalrom: gunnarre, hiasen, terjesc

Google Hangouts: thomasr tilstede på det meste


1. GAIDO

OK, bra med SMS.

2. Referatsaker

hiasen skal skrives med å.

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. Kostnads-sted (et nummer) for internfakturering. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask. Verving: Har ikke hatt stand. Høre med alex? På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

kasse er kjøpt, fyllt med vekslepenger

3. Kurs

I prioritert rekkefølge:

 • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar. Gunnarre sjekker med PVV at ikke de holder kurs samme dag.
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret?
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Clojure igjen?
 • Ticketsystem: gunnarre? høre med Rockj?
 • Revisjonskontroll. Git? SVN? hiasen: for begynnere? thomasr.

4. Justering av diskkvotepris og standardkvote.

Forslag: Standardkvote 800 MB. Diskkvotepris kr 50,- for 10 GB.

Vedtatt.

5. Fastsette tid og opplegg for juleavslutningen.

Torsdag 18. des. er tentativ dato (er mot slutten av eksamensperioden, men før folk drar hjem).

OK.

Evt.

Møtet hevet 19:24

Styremøte 24. november 2014

[rediger]


Styremøte i NVG 24. november 2014

Tilstede: gunnarre, hiaasen, kaasen

Google Hangouts: caroline, thomasr

Referent: gunnarrre

1: GAIDO

OK

2 Konstituering

Nestleder: Øystein Hiaasen Sekretær: Øystein Hiaasen Kasserer: David Kaasen PR-ansvarlig: Caroline Sæhle Driftskontakt: David Kaasen


3 Referat

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

4 Kurs

I prioritert rekkefølge: • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar • norangsh kan holde kurs om DNS. • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux • caroline kanskje om Dwarf Fortress • Clojure igjen?

5. Verving. Dato for stand.

Ha stand på stripa. Sigrid?

På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

gunnarre kjøper en kasse.

Torsdag 27. november midt på dagen. gunnarre, kaasen, sigria?

6. Innkjøp av ny vevtjener til erstatning for tyrell. Prisramme,spesifikasjon.

Hovedkort med serieport. Setter av 8000 kr. Vedtatt.

7 Eventuelt.

Justering av diskkvotepris og standardkvote foreslås til neste møte: Standardkvote 800 MB. 50 kr for 10 GiB.

Juleavslutning: Torsdag 18. desember tentativ dato

Reservegateway: Vi har en maskin som vi skal bruke som gateway-maskin, og vi bygger en rackmonterbar reservegateway ved å gjenbruke deler.

Idé: Kjøpe en enkel mikrofon til nettmøter?

Møtet hevet 19:14.

Styremøte 20. oktober 2014

[rediger]


Styremøte mandag 20. oktober 2014 på terminalrommet.

Tilstede: gunnarre, kaasen Referent: gunnarre

Møtet satt 18:40

Sak 1 - GAIDO

OK

 Sak 2 : Referatsaker

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

Konto-tilgang: gunnarre følger opp med banken. Det kan bli nødvendig å gjøre en vedtektsendring for NVG, der vi sier hvem som har "prokura" - altså rett til å skrive under avtaler på vegne av NVG. Vi kan foreslå at "to styremedlemmer i fellesskap" er det som gjelder.

Referatet OK

Sak 3 : Verving

Kan ha værve-stand på Dragvoll en gang i november. Vi kan også høre hva folk kunne tenke seg å høre kurs i. Når vi har fått en dato for et kurs, kan vi også gå inn i forelesninger.

Sak 4 : Kurs

I prioritert rekkefølge:

 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?

Sak 5 : Eventuelt

Film og mat etter genfors: Forslag til film?

Møtet heves 19:08

Styremøte 22. september 2014

[rediger]


Styremøte mandag 22. september 2014 på terminalrommet.

Møtet satt 18:30

Tilstede: kaasen, gunnarre og hiasen

Referent: hiasen

Sak 1 - GAIDO

 • Ok

Sak 2 - Referatsaker

 • Vi må sende underskrift fra alle styremedlemmer til banken.·
 • Strømforsyningslister har kommet.
 • SSL: Snakket med Yorn. Ser på å skaffe SSL selv.

Sak 3 - Terminalromsrelaterte saker

 • Purret på kortlås.
 • Får vi bore hull i murveggen til å feste hyller?·
 • Eventuelt sette hyller mellom veggen og bordene.
 • Vaske veggen?
 • Kan være problemer med at sikringene går. Bør se om det er mulig å utvide kursene. Gunnarre sender inn en forespørsel.

Sak 4 - Kurs

 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.

Sak 5 - Dato for generalsforsamling

 • Foreslår 24. oktober

Sak 6 - Eventuelt

 • Rekruttering: I starten av høstsemesteret bør vi dukke opp på "kom i gang dagen" på Gløshaugen og Vrimledagen på Dragvoll.
 • Nvg.org DNS bør fornyes (går ut 25. juli 2015).
 • Søknadsfrist for fristasjon 1. mars 2015.

Møtet hevet 19:44

Styremøte 8. september 2014

[rediger]


Styremøte mandag 8. september 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: hiasen, gunnarre, kaasen. NVG-medlem: norangsh

Referent: kaasen.

Møtet satt ca. kl. 18.50.

Sak 1. GAIDO
 • Det er bra.
Sak 2. Referatsaker
 • Vi må sende underskrift fra alle styremedlemmer til banken.
 • To strømforsyningslister er bestilt (se også under #Sak 8. Eventuelt).
 • Venter fortsatt på kortlås. NTNU Eiendom skal ha bestilt.
 • Intet nytt ang. mikrobølgeovn. Kanskje vi bare skaffer et filter. Vi kan evt. flytte matkroken til nødutgangen; der er det lett å få avtrekk ut av vinduet.
 • Intet nytt ang. stumtjener, skohylle, stoler, hyller osv.
 • gunnarre skal høre om flere hyller og stoler. Et bord til?
 • Får vi bore hull i murveggen til å feste hyller?
 • Stand utenfor NVG eller på Stripa. Spørre Vakt-og-sikring om lov. Kan dukke opp på forelesning, men bør da ha et kurs å annonsere.
 • gunnarre har kopiert filen med NVG-brosjyren til /usr/common/nvg/propaganda/.
 • SSL. Den første som treffer yorn spør ham. Må ha til både nvg.ntnu.no og nvg.org, og både på www og sabre.
 • Intet nytt om lageret.
Sak 3. Innkjøp av multimeter
 • Behøver ikke være RMS. Maksimum kr 250,-. Vedtatt.
Sak 4. Rekruttering
 • Vi må ha stand. Se over.
 • Henge opp mere informasjon i vinduene. gunnarre har transparenter.
 • Skjerm på Stripa? Evt. plakater.
 • «Åpen dag»?
 • Søke om å få henge opp korktavlen et sted? Utenfor F1?
Sak 5. Ryddeøkt på terminalrommet
 • Dette gjøres umiddelbart etter møtet.
Sak 6. Kurs
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer.
Sak 7. Yorn og hans server
 • Ble gitt midlertidig (siden saken ikke stod på sakslisten) tillatelse på forrige styremøte.
 • Styret vedtar at det er greit. yorn vil gjerne ha innslag i DNS.
Sak 8. Eventuelt
 • Strømlistene koster kr 3 700,-, litt dyrere enn ventet. Det er i orden.
 • Enkelte medlemmer trenger kortfornyelse.
 • Kanskje vi kan ha gjestekort elns. for alumni?

Møtet hevet kl. 20.11.

Styremøte 25. august 2014

[rediger]


Styremøte mandag 25. august 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: alxandr, hiasen, kaasen; caroline og jb på videotelefoni (Google Hangout) fra Oslo.

Referent: kaasen.

Møtet satt ca. kl. 18.50.

Sak 1. GAIDO
 • Litt sen innkallelse, men OK.
Sak 2. Referatsaker
 • Sak 2. Referatsaker.
  • Purring av medlemskontingent: Vi har fått nettbankadgang. Oversikt i nettbanken. Venter med å purre til oktober.
  • Gb-pens (switch) er innkjøpt til maskinrommet.
  • Strømforsyningslister: ukjent.

(jb forlater møtet)

 • Sak 3: Lås/Mikro og andre romrelaterte saker
  • Glassdør: det spørs om vi får det.
  • Purring på mikrobølgeovn: ukjent.
  • Mangler fortsatt stumtjener, skohylle, stoler, hyller osv.
  • Gb-pens er kjøpt inn til terminalrommet.
 • Sak 4. Neste semester
  • Vi hadde ingen stand på imm.-dag, som avtalt.
  • Vi bør ordne/rydde på terminalrommet (særlig G006A) før vi rekrutterer. gunnarre skal høre om flere hyller og stoler. Et bord til?
  • Rekruttering bør ha høy prioritet dette semesteret. Stand ute/på Stripa o.l., fortelle om NVG på forelesning.
  • Fordeler med medlemskap: bra sofa, kjøleskap, roligere rom (enn hva andre har). Kan ha privatmaskiner på terminal-/maskinrommet. Kurs og prosjekter.
  • Oppdatere brosjyren? gunnarre har den kanskje som OpenOffice-dokument.
 • Sak 5. Sommeravslutning(?)
  • Det ble det ikke noe av.
 • Sak 6. Evt
  • SSL-sertifikat: Ikke gjort ennå (?). Fortsatt høre med yorn/UNINETT. Må ha ett sertifikat per IP-adresse. Kan trolig ha flere domener på samme sertifikat.
  • Lagerdugnad: Det må vi snart ha. Høre om vi kan beholde det gamle lageret? Dele det med PVV?
Sak 3. Kortlås og øvrige terminalrom-relaterte ting
 • NTNU Eiendom har sagt at de skal betale. Må følge opp bestilling osv. Vi må begynne å bruke G006A uavhengig av kortlås.
Sak 4. Kurs
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • Gjøre opptak og legge ut på Youtube/wikien?
Sak 5. (Film og pizza?)
 • Ja. Kan ha liten innredningsdugnad først, så pizza + film. Foreløbig dato: 8. september (sammen med styremøtet). Annonseres på epostlister osv.
Sak 6. Evt.
 • yorn søkte i sommer om å plasere privatmaskin en stund på maskinrommet. Styret gjør midlertidig vedtak om at det er greit. Vi beklager at det har tatt lang tid. kaasen informerer.
 • Kjøpe ny, stor SATA-disk til reitgjerdet. Ja, er (såvidt vi husker) på budsjettet.

Møtet hevet ca. kl. 20.00.