@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 13: Linje 13:
 
-->
 
-->
 
{{Referat|Arkiv}}
 
{{Referat|Arkiv}}
 +
{{Referat|Styremøte 5. november 2018}}
 
{{Referat|Styremøte 22. oktober 2018}}
 
{{Referat|Styremøte 22. oktober 2018}}
 
{{Referat|Styremøte 1. oktober 2018}}
 
{{Referat|Styremøte 1. oktober 2018}}

Revisjonen fra 5. nov 2018 kl. 20:09

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 5. november 2018

[rediger]


Tilstede: kaasen og oysteini
Appear.in: caroline, gunnarre og thomasr
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - som før. Dette begynner å bli en veldig gammel sak nå, og vi må få ut finger'n. Kaasen svarer på tidligere e-post vi har fått og spør om vår foreslåtte pens er et OK alternativ, eller om de må ha managed.

E-postserver. Hatt en mekkedag, fikk to nye medlemmer!

Adgangsgruppe NVG - gunnarre har snakka med IDI om tilgang til IT-Syd og IT-Vest.

SCSI-kabel til Deckard - kaasen har prøvd å koble sammen Deckard og ekstern-disken, med varierende hell.

UPS - må planlegge nedetid. Kan få litt fra IDI, men bare en av gateway-maskinene kan være koblet til. Hva bør står på UPS: DNS, gateway, pens, epost, filtjener (Sprocket).

Personvernerklæring gjenstår. thomasr og gunnarre ser på det på lørdag.

Vi må åpne kontoen til brukeren med spamproblematikk fra sist. kaasen fikser.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

kurs 10. november: thomasr har forsøkt å bestille auditorium. Det lå ikke inne i lista over rom som kunne bookes, og ser nå ut til å være opptatt. Vi har bestilt G-012 i stedet. Gunnarre fikser Facebook-eventen. Vi trenger også en plakat å henge på døra til NVG, i det minste.

Andre ting på lista: Linus-kveld Dataoverføring via amatørradio.

4. Generalforsamlingsdato

17:30, 14. desember!

5. Eventuelt

Vi får donert noen servere fra laben til Kantega. Vi får e-post når de kan hentes. Noen bør ta med lastetralle og så må vi få lånt en bil.

Møtet hevet 21:25.

Styremøte 22. oktober 2018

[rediger]


Tilstede: kaasen og hiasen
Appear.in: gunnarre og thomasr
Referent: gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - ingen progresjon.

Epost-server må forseres. Hører om noen av de nye vil være med på å mekke.

Gunnar følger opp adgangsgruppe for NVG - utvide hvilke rom den gjelder.

SCSI-kabel til Deckard: Gjenstår å prøve

UPS- måle effektbruk, finner frem måler - varsle en nedetid for å måle effekten

Stoler fungerer

Personvernerklæring gjenstår

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

22. oktober oppdatere kurset Pingvin og pizza

10. november: Pingvin og pizza kl 14 blir bestilt av Thomas

Linuxkveld/bli-kjent-dag på terminalrommet

Dataoverføring over amatørradio

4. Eventuelt

Et medlems konto ble misbrukt til sende ut spam. Sperret kontoen. Forslag: Postforward og spamassassin på utgående epost.

Dato for gen.fors: Forslag 30. november elller 14. desember - bestemmer på neste styremøte.

Møtet hevet kl 21:00

Styremøte 1. oktober 2018

[rediger]


Styremøte 1. oktober 2018

Tilstede: gunnarre, hiaasen, kaasen Appear.in:Thomasr


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - ingen progresjon.

SCSI-kabel til Deckard: Gjenstår å prøve

Gunnarre spør nye folk om de har lyst til å mekke epost-server

UPS- måle effektbruk, finner frem måler

Stoler: Låser fast stolene når vi ikke bruker dem.

GDPR: Fjernet kjønn fra medlemsdatabasen, gjenstår personvernerklæring

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi trenger en ny dato for Pingvin og Pizza.

15. oktober: Oppdatere kurset

22. eller 26. oktober? Driftskurs Pingvin og pizza Linuxkurs

Epost-mekking høre når det passer for dem

Dataoverføring over amatørradio

Linuxkveld/bli-kjent-dag på terminalrommet

4. Eventuelt

Adgang til IT-bygget: Fikser det

Styremøte 10. september 2018

[rediger]


Styremøte mandag 10. september 2018 kl. 20.00.

Tilstede: appear.in: thomasr, caroline, gunnarre, terminalrommet: kaasen
Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - ingen progresjon. SCSI-kabel til Deckard - kaasen har funnet noen kabler på lageret, han tar dem med på maskinrommet og sjekker om de passer.
Naborommet til maskinrommet - intet nytt.
Epost-tjener - intet nytt. Vi bør sette en dato, kan invitere folk til å være med. Gunnarre spør nye folk om de har lyst til å mekke epost. Prøve å rekruttere til drift?
UPS - kun på Swix og Sprocket. Måle effektbruk? Vi må planlegge nedetid.
Vi har nye stoler - låst fast 3 stykker med lås og låsewire (spør styret om kode). De har ikke forsvunnet ennå! Vi må vurdere hvor lurt det er å ha den lengden vi har nå, mulig vi må gjøre det slik at de må låses opp ved bruk, fordi det er lett å snuble i wiren.
GDPR - se forrige referat. Vi bør finne ut best praksis for å identifisere at brukeren som ber om sletting/utlevering av data er riktig bruker. Per nå bruker vi telefonnummer. Vi bør vurdere å endre informasjon vi registrerer om nye brukere for å lette verifisering, og samtidig ikke samle på for mye informasjon.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Gjennomført Kom-i-gang-dag, har snakka med mye folk og delte ut en haug med brosjyrer. Vi har hatt selskap av PVV.
Vi trenger en ny dato for Pingvin og Pizza.
Fadderdag 18. august. Vi meldte om at vi var på terminalrommet, bare å stikke innom, men det kom ingen.
Kurs: Dataoverføring over amatørradio - gunnarre. Det er ikke helt egnet å være i en kjeller, men vi kan eventuelt sette en antenne ut på gårdsplassen.
Linuxkveld/bli-kjent-dag på terminalrommet - kan annonsere på Innsida, i forelesninger, etc.

4. Eventuelt

Vi bør gjøre oss selv mer synlige! For eksempel, ta en tur i forelesninger og reklamere for kurs. Henge opp fler plakater/gjøre terminalrommet mer synlig. Orakelkontorene, etc - steder å bleste kurs!

Vi bør få i gang et litt uformelt samarbeid med PVV - terminalrommet vårt er jo ganske rolig, kan kanskje invitere over folk når det blir for mye på deres? Kan jo være kjekt for folk som vil jobbe med øvinger, etc.? Evt "byttelåne" terminaler - en terminal hos oss gir tilgang til PVV og vice versa.

Møtet heves 21:12.

Styremøte 11. juni 2018

[rediger]


Styremøte 11. juni 2018

Terminalrommet: Kaasen

Telefon: carolisa, gunnarre, thomasr

Referent gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

▪ Vifteløs pens for AV-tjenesten: Intet nytt. Sjekk om de bruker management. Det har stått et bråkete maskinskap på terminalrommet en stund, det er borte nå. ▪ Savner fremdeles SCSI-kabel til deckard. Kjører revers-IPv6-DNS i VM på reitgjerdet inntil videre. Får lete på barneværelset. ▪ Naborommet til maskinrommet: Intet nytt. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med e-postliste og isssue-tracker for organisasjonene. ▪ E-post-tjener: Intet nytt siden sist. ▪ UPS: Vi må se på effektbruken. IDI har fått aggregat fra bibsys og kanskje UPS. Vi kan likevel kjøpe en liten UPS for overgang/avslåing.


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

 • 2. juli: Ikke-styremøte, planlegge "Pingvin og Pizza"
 • 13. august: Vi er velkommen på kom-i-gang-dagen. Får informasjon om stand. Vise frem utstyr. Kjører en liten spillturnering. LA1NVG også?
 • 18. august: Velkomst-streff på NVG for nye medl./interesserte ikke så lenge etterpå. Omvisning og film.
 • 31. august: Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater)
 • Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.
 • TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Idé: Møte opp på forelesning

4. Eventuelt

Låsewire: Gunnar ordner patentbånd, wire og wireklemmer.

Lerkedahlbygget: Stoler til overs?

GDPR: Når medlemmer melder seg ut bør vi begrense tilgang til filene deres og spørre om de vil ha dem slettet. Ved sletting bør vi sikre oss at vi har riktig identitet med f.eks. mobilnummer eller personlig oppmøte - samme standard som for innmelding.

Starbuck står fremdeles på terminalrommet. Vi bør flytte den til maskinrommet.


Ingen flere styremøter før sommeren, men tar en liten "workshop" om Pingvin og pizza 2. juli kl 20.

Styremøte 28. mai 2018

[rediger]


Styremøte mandag 28. mai 2018 kl. 20.00.

Tilstede: telefon: caroline, gunnarre, thomasr terminalrommet: kaasen
Møteleder: gunnarre
Referent: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. Glemte at dette styremøtet skulle være konstituerende. Tar det under "evt."...

2. Referatsaker fra forrige møte

 • Vifteløs pens for AV-tjenesten: Intet nytt. Sjekk om de bruker management. Det har stått et bråkete maskinskap på terminalrommet en stund, det er borte nå.
 • Savner fremdeles SCSI-kabel til deckard. Kjører revers-IPv6-DNS i VM på reitgjerdet inntil videre. Får lete på barneværelset.
 • Naborommet til maskinrommet: Intet nytt. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med e-postliste og isssue-tracker for organisasjonene.
 • Gunnar har fått kvittering på fristasjonssøknad. Svar skal komme ila. juni.
 • Genfors er avholdt. Styret fortsetter som før. Referat kommer.
 • Adganger til IT-bygget stort sett i orden. Skrivefeil rettes.
 • GDPR tas videre under "evt.".
 • E-post-tjener: Intet nytt siden sist. kaasen har vært opptatt, bl.a. med kompromittert romeo-klive.
 • UPS: Vi må fortsette å vurdere.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Idé: Møte opp på forelesning

 • Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) Ta det tidlig om høsten.
 • Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.
 • TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

4. Planlegge kom-i-gang-dag til høsten. Sende søknad?

Det er mandag 13. aug. Ny kontakt. Gunnar skriver brev.

Ønsker plass sammen med PVV, som ifjor. Vi nevner det for PVV.

Det kan være lurt å ha et lite treff på NVG for nye medl./interesserte ikke så lenge etterpå.

5. Eventuelt

 • Stoler forsvinner fra term.rommet og inn i auditoriet. Hvordan forhindre? Kjøpe kabel og låse fast.
 • Konstituering. Caroline trekker seg som sekretær og Thomas overtar. Ellers som før.
 • GDPR. Vi fjerner kjønn fra MDB (er sensitiv opplysning). Lagre studentnr.? Gjør medlemslisten på NVG-hjemmesiden opt-in. Personer er medlem til de melder seg ut, så vi sletter ikke alt. Gir mulighet til å bli glemt.
 • Det er lav aktivitet på IRC for tiden. screen + irssi på terminalen er kanskje for gammeldags? Kommunikasjon er viktig, så vi bør se på alternative grensesnitt:
  • Slack-boten ser fortsatt ut til å funke som bro til IRC.
  • Matrix er ikke så dumt. God støtte for IRC-broing, er åpent og flott, men fortsatt litt betapreg. Riot.im har Slack-aktig vevklient og telefonapper for Matrix.
  • Glowing bear er en vev-IRC-klient som kobler til en weechat-instans. Gir historikk.

Møtet hevet kl. 21.20.

Generalforsamling 17. april 2018

[rediger]


Medium:GF 20180417.pdf

Styremøte 19. mars 2018

[rediger]


Styremøte 19. mars 2018

Tilstede, terminalrom: Telefon: gunnarre, thomasr, kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Savner fremdeles SCSI-kabel til Deckard, så vi har ikke IPv6

- Naborommet til maskinrommet: Kan være et alternativ, siden vi nå er 5 stud. organisasjoner. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med epostliste og isssue-tracker for organisasjonene.

- Søknad på fristasjon ble sendt innen fristen


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi har gjennomført ZFS-kurs, og Anders Christiensen viste oss rundt på Datamuseet

Idé: Møte opp på forelesning

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) 20. april?


4. Vedta dato for genfors.

17. april

5. Eventuelt

 • Oppdater adganger for IT-Syd og IT-Vest for kaasen, gunnarre, og hiaasen.
 • Gunnar og Thomas kan skrive et utkast til personvernerklæring, og gjøre en kartlegging - gjerne sammen med PVV.
 • Epost-tjener: Ønsker å konvertere majordomo-lister til mailman-lister
 • Se på muligheten for å kjøpe UPS til de mest kritiske tjenestene. F.eks. DNS, epost og brukerfiler

Styremøte 19. februar 2018

[rediger]


Referat styremøte 19. februar 2018

NVG: kaasen Appear.in: caroline, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Maskinrommet: Hackerspace satt inn et rack som de deler med Thilde og NVG. Det skjedde et uhell ifm. at de skulle sette inn rack. Deckard er fremdeles nede. Konsolltjeneren pils: Det nye kortet virker, men ikke det gamle. Hackerspace skal erstatte det som evt. er ødelagt.

- Naborommet til maskinrommet: Kan være et alternativ, siden vi nå er 5 stud. organisasjoner. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med epostliste og isssue-tracker for organisasjonene.


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

- Kurs i ZFS (jornane): 22. februar: Promoterer på Facebook for 50 kr.

- Omvisning på Datamuseet (Anders Christensen): En partalsuke-fredag kl 17? 9. mars.

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) 6. april?

4. Finne dato for genfors

Kanskje den 17. eller 27. april

5. Eventuelt

- Romsøknad: Gunnar sender inn søknad

- GDPR: Vi må skrive en risikovurdering for medlemsdatabasen vår, kanskje også passordhåndteringen. Vi bør også skrive en personvernerklæring.

- Søknad fra Kradalby om privatmaskin: Godkjent, med henvisning til reglene for privatmaskiner

Møtet hevet 21:15

Styremøte 22. januar 2018

[rediger]


Appear.in: thomasr, gunnarre Terminalrommet: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

- SMTP-porter er åpnet, nå kan vi pingu som epost-server

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Vi har ryddet plass på maskinrommet. Gunnar sier ifra til Thilde

- Kaasen har spurt seg for om naborommet til maskinrommet. Det er nesten ingenting der inne - bare noen få maskiner igjen. Vi tenker på å henvende oss til IDI sammen med de andre organisasjonene - at vi blir fem foreninger. Jobber videre på IRC/slack.

- Vi ser på kvote-scriptet

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

- Vi planlegger filmkveld 25. januar

- Kurs i ZFS (jornane): Foreslår 15. februar.

- Omvisning på Datamuseet (Anders Christensen): Kaasen sjekker om 1. mars passer

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater)

4. Eventuelt

- Ser på muligheten til å ha en egen Matrix-server slik at vi kan avholde styremøter som omhandler personal- og driftssaker uten at det kommer ut på IRC.

- DNB: Saken om signatur var allerede løst, da ix ikke lengre har tilgang til kontoen.

- Vi har fått en epost fra "Internet Services" med krav om at vi måtte kjøpe noe SEO-tull fra dem. Det falt vi ikke for.

Møtet hevet 20:58

Styremøte 4. desember 2017

[rediger]


Styremøte mandag 4. desember 2017 kl. 20.00.

Tilstede: appear.in: thomasr terminalrommet: gunnarre, kaasen
Møteleder: gunnarre
Referent: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

2. Konstituering av styret

Vi fortsetter med samme hverv som før.

3. Referatsaker fra forrige møte

Referatsaker fra forrige møte

Åpne SMTP-port for e-posttjener: kaasen har purret igjen, de skal fikse. Hvis ingenting skjer innen to uker, får vi bruke den alternative IP-adressen (.65).

Amatørradiokontakt med andre NUCC-er, skal fortsatt følges opp.

Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

TIHLDE og maskinrom: Ryddedugnad skal planlegges (pkt. 5).

Eventuelt

Maskinrommet: Vi bør sende e-post til IDI og spørre om status for rommet ved siden av. Vi er snart fem foreninger på ett rom, og det blir litt trangt.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Kursene blir til våren.

Musikkurs (gunnarre). Har installert sanntidslinuxkjerne på tay. gunnarre har tatt med hardware-synthesizer.

TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Omvisning på Datamuseet (Anders Christensen).

Pingvin og Pizza til våren. (Ny vinkling, se eldre referater)

Kurs i ZFS (jornane).

Juleavslutning med film og NVG-burger. Fredag 15. des.

5. Dato for maskinromdugnad

Mandag 18. des. gunnarre ber om fornyelse av adgangskort til IT-bygget og paller til søppel. kaasen spør Indekol om heisadgang.

6. Eventuelt

Diskkvoter er aktivert igjen. Måtte hentes fra sikkerhetskopi. De ble gjenaktivert kanskje litt for fort, så slår av og varsler litt først.

Møtet hevet kl. 21.08.

Styremøte 13. november 2017

[rediger]


Referat styremøte 13. november

Tilstede: Terminalrom: gunnarre og kaasen, appear.in: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Åpne SMTP-port for e-posttjener: Vi har purret. Hvis ingenting skjer, får vi bruke den alternative IP-adressen.

Amatørradiokontakt med andre NUCC-er, intet nytt. Gunnarre følger opp.

Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

Thilde og maskinrom: Vi begynner med å rydde en halv hylle.

Hiaasen kom inn i møtet

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Musikkurs (gunnarre), hiaasen og gunnarre har sett på oppsett på tay - må se litt mer på det. Gunnarre tar også med hardware-synthesizer snart.

TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Anders Christensen er villig til å gi omvisning på Datamuseet. Sette opp Doodle for å finne en dato?

Pingvin og Pizza til våren: Ta med mer om Slack-bridge, litt mindre om IRC; mer begrunnelse om hvorfor IRC? Mer om drifting av sin egen linux-maskin?

jornane kan holde kurs i ZFS. Best for BSD og iLumOS?


4. Eventuelt

Rom: Også Hackerspace ønsker plass på server-rommet, og det vil komme flere fra Kalvskinnet?

Vi bør sjekke med eiere av privatmaskiner om de trenger boksene de har der og evt. om det går an å virtualisere. Tyrell og Romeo-klive kjører virtuelt. Flytte wiki over til Romeo-klive? Snakke med Online, om de vil gi det halve racket de har lovet til NVG, til noen andre? Sjekke muligheten for å ha to rom? - Er ix interessert i Challenge? Ellers skroter vi den. - Sjekk om en del privatmaskiner kan virtualiseres eller pensjoneres. - Er naborommet tilgjengelig?

Vi snakket om muligheten for tettere samarbeid med data- og elektronikk-linjeforeningene, Hackerspace, OmegaVerksted, PVV osv.

Møtet hevet 21:11

Styremøte 30. oktober 2017

[rediger]


Styremøte mandag 30. oktober 2017 kl. 20.00.

Tilstede: appear.in: thomasr, caroline, terminalrommet: kaasen
Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

2. Referatsaker fra forrige møte

Åpne SMTP-port for e-posttjener: Intet nytt. Kaasen følger opp.

Amatørradiokontakt med andre NUCC-er, intet nytt. Gunnarre følger opp.

Ikke gjort noe mer med en vifteløs/ikke-bråkete pens for AV-tjenesten.

Har ikke laget plass til TIHLDE på Maskinrommet. Vi må avtale en dag der vi gjør det!

Ny harddisk til reitgjerdet er i gang. Mer følger senere. Ting virker så langt.

Kontingent 17/18 - påminnelse er sendt, noen gamle medlemmer dukker opp igjen. Kaasen sender ut purring innen kort tid. Det er mange som har betalt på Vipps i år! Godt tiltak, men sammenliknet med i fjor har vi bare halvparten så mange betalere. Vi får se hva som skjer når purringene går ut.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Musikkurs (gunnarre), TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Anders Christensen er villig til å gi omvisning på Datamuseet. Sette opp Doodle for å finne en dato?

Pingvin og Pizza kan vi ha til våren. Caroline blir gjerne med - har nå litt mer penger til reising :)

jornane kan holde kurs i ZFS.


4. Dato for Generalforsamling

Foreslått dato 23. november passer dårlig for thomasr ved start kl 18. Vi foreslår 24. november, med forbehold om gunnarre kan eller ikke. Evt. 27. november kan funke.

5. Eventuelt

Kaasen har ordna ny maskinvare til Joppe - tunnelendepunktet på Terminalrommet. Det funker helt supert uten at den kræsjer ved høy belastning. Det er en maskin vi overtok fra NTNU IT.

Infoskjermen lever i beste velgående men trenger innhold. Facebook-widget hadde vært fint. Caroline har lagt til topic i #nvg for å finne folk til redaksjon for skjerminnhold. Vi burde ha IRC-kanalen vår på skjermen :) Vi trenger i alle fall en RSS-feed til å putte alt det kule vi finner på skjermen. Vi diskuterer videre på IRC :)

Møtet hevet 21:05

Styremøte 9. oktober 2017

[rediger]


Styremøte mandag 9. oktober 2017 kl. 20.00.

Tilstede: appear.in: gunnarre, caroline, terminalrommet: kaasen
Møteleder: gunnarre
Referent: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

2. Referatsaker fra forrige møte

Referatsaker fra forrige møte

Åpne SMTP-port for e-posttjener: Intet nytt. Må purre igjen.

Vipps-innlogging til kaasen: I orden.

Eventuelt

Velkomstdag gikk bra. Ett nytt medlem oppmøtt.

Forslag: Anbefale nye medlemmer å melde seg på trondheim-e-postlisten og evt. sette opp .forward ved innmelding/kontoopprettelse.

Amatørradiokontakt med andre NUCC-er, gunnarre følger opp. UUCP over radio?

Driftewikiartikkel er opprettet for infoskjermen.

Foreslå en ikkeadministrert, vifteløs pens for AV-tjenesten. Vi kan betale for den.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Musikkurs (gunnarre), TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Anders Christensen er villig til å gi omvisning på Datamuseet. Sette opp Doodle for å finne en dato?

Pingvin og Pizza kan vi ha til våren.

jornane kan holde kurs i ZFS.

4. Diskutere maskinrommet (TIHLDE vil ha plass der)

Kan ganske umiddelbart redusere med en halv reol --> plass til ett rack for TIHLDE. Det er forøvrig plass til fire racks ved siden av hverandre der Onlines står nå.

5. Ny harddisk til reitgjerdet, vedta prisramme

Fire stk. 4-TB WD Red, NAS-disk. Vedtatt ramme: 6000,- gunnarre bestiller etter møtet. Kan ha to av dem i rg (i RAID-1). kaasen kan reinstallere VM-en. Bør fikses ganske snart så romeo-klive får kjøre igjen.

6. Finne dato for generalforsamling

Tentativt 23. nov., vi vedtar på neste møte,

7. Eventuelt

kaasen er forsinket med kontingentsbetalingspåminnelse, men sender ut snart, med betalingsfrist i okt. en gang.

Møtet hevet ca. 21.00.

Styremøte 4. september 2017

[rediger]


Styremøte mandag 22. mai 2017.

Tilstede: appear.in: thomasr, gunnarre, caroline, terminalrommet: kaasen, hiasen, hranes
Møteleder: hiasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

E-posttjener: Ikke skjedd noe mer. Må purre igjen.
Musikk-kurs, NUCCC: Intet nytt. Kaasen var innom TIHLDE og sa hei, da de har blitt en ny NUCC. De var positive til NUCCC.
Dugnad terminalrom: Det ble litt ryddigere! Lite ny aktivisering av medlemmer.
Infoskjermen er i gang igjen! Gunnarre har lagt igjen en HDMI-kabel, og det går an å bruke x11vnc om en skulle trenge å fikse noe.
caroline og gunnarre orger bilder/videoløkke seg i mellom.
Komme-i-gang-dagen var vellykket. Roll-upen kan få byttet ut banneret til senere anledninger.
Nettverkspunktene - fiks OK.
Vipps - caroline har bestilt bruker til kaasen.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Kom-i-gang-dagen gikk supert. Skryt til NTNU. Vi har meldt inn folk på stand med kontoopprettelse og hele pakka - vi har fått to nye medlemmer. Roll-upen er veldig kul. Det funket veldig bra å stå sammen med PVV på Komme-i-gang-dagen.
Musikk-kurs, TCP/IP-kurs: Kommer mer senere.
Vi bør kanskje holde Pingvin og Pizza igjen. September er litt opptatt for folk. Kan evt ha det i en helg.
PVV har lagt ut kurslista si, vi må holde følge med datoer vi eventuelt velger for kurs.
Clojure-kurs må vente en god stund.
Ekskursjon med guidet tur til Datamuseet hadde vært kult. Noen™ hører med Anders Christensen og melder interesse. Vi kan også være med på dugnad. Kaasen tar kontakt.

4. Eventuelt

Følge opp nye medlemmer: Det er veldig lite aktivitet. Det er vanskelig å skape aktivitet med lite aktivitet, men vi bør i alle fall sørge for at alle tilganger er i boks. Vi bør ha en velkomstdag med pizza (el. annet universelt spiselig) og mottak av kortnummer og setting av passord. Vi sier tirsdag 3. oktober kl 17. (Gunnarre sin bursdag!) Vi inviterer også medlemmer som har blitt medlemmer i den siste tida. Velkomstdag bør publiseres i alle kanaler til aktive medlemmer. Gunnarre har tatt kontakt med de to nye medlemmene som leder og spurt om kortnummer, og publiserer i vilden sky.

LA1NVG har kjørt radio på Field Day og delt ut poeng: Kontakt med en russisk radioklubb og en sveitsisk radioklubb. Vi bør sjekke om andre NUCCer har radio de også.

Thomasr foreslår å lage artikkel på driftewiki om hvordan remote seg inn på infoskjermen. Kaasen begynner på en.

Vi trenger å donere en ikke-bråkete svitsj til AV-tjenesten. Evt spørre om de har en egen en først? Kaasen spør.

Møtet heves 21:26.

Styremøte 19. juni 2017

[rediger]


Styremøte 19. juni 2017

tilstede: kaasen, hranes (delvis) appear.in: gunnarre, thomasr, lene (delvis),

Referent: gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. Minn gjerne kaasen på å kalle inn i løpet av torsdagen.

2. Referatsaker fra forrige møte

Epost-tjener: Det er purret på at det skal åpnes for SMTP ut. Vi får bare sette igang med oppsettet, og evt. IP-adressen til grey.

musikk-kurs, NUCCC: intet nytt.

Referatet godkjent

hranes, kom inn i møtet

lene, ut av møtet

Dugnad terminalrom: 27. juni. Offisielt tidspunkt kl 17. NVG dekker 50% av pizza og brus. Noen kommer også tidligere på dagen.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

 • Infoskjermen: Nytt minnekort settes inn i dag.
 • Videoløkke, har filmet versjon 1. Gunnar legger ut så Caroline kan sy sammen.
 • Musikk-kurs: Gunnar installerer musikk-programmer på Tay. Den har ny Ubuntu. metellius er på freenode og efnet
 • hranes: TCP-IP?
 • NUCCC: Sammen med PVV og Thilde?

4. Planlegge kom-i-gang-dag.

Gunnar har sendt epost, men ikke fått svar fra studieavdelingen. Men vi altså med i planene til 14. august.

Roll-up: Vi bestiller en rollup. Gunnar ordner.

Konkurranse: Highscore i spill? Noen annnen ferdighet? Rebus? Premie: Commodore 64-stikke? Evt annen premie?

Amiga? Kjeks? Andre interessante ting?

5. Eventuelt

Nettverk: Huske å få åpnet nettverkspunktene mellom terminalrommene.

Vi svarte på en kartleggings-undersøkelse om arealer for studentfrivilligheten.

Vi hører med Caroline om bruker på Vipps-portalen.

Møtet hevet 21:25

Styremøte 5. juni 2017

[rediger]


Styremøte mandag 5 juni 2017.

Tilstede: gunnarre, kaasen Referent: gunnarre

Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. Det var noen som det ikke passet for, men det ble spurt om dette på forhånd i forrige uke.

Referatsaker fra forrige møte

Referatet OK.

Kurs, kurskalender og aktiviteter

E-posttjener, skjermen, musikk-kurs, NUCCC: intet nytt.

Videoløkke: Vi filmer etter møtet

Forberedelser til Kom-i-gang-dag i august. Sende søknad?

Nettverksgruppa er planlagt å delta fra studieavdelingens side. Vi har sendt en epost og spurt om opplegget blir det samme som i fjor, og om vi evt. kan bidra med noe utover det.

Planlegge dugnad for å ordne terminalrommet.

Vi finner en dato i løpet av 6. juni

Eventuelt

Vipps-meldingene: Caroline har tilgangen her

Styremøte 22. mai 2017

[rediger]


Styremøte mandag 22. mai 2017.

Tilstede: appear.in: thomasr og caroline, terminalrommet: kaasen Referent: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. kaasen ønsker påminnelse hvis han ikke innen ca. torsdag nevner innkallelse på IRC.

2. Referatsaker fra forrige møte

Godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

E-posttjener, skjermen, musikk-kurs, videoløkke, NUCCC: intet nytt.

4. Forberedelser til Kom-i-gang-dag i august. Sende søknad?

Kom-i-gang-dagen er mandag 14. august. Vi spør Gunnar om hvordan man søker om plass for stand.

5. Planlegge dugnad for å ordne terminalrommet.

Må ha det før sommerferien. Får prøve å finne en dato til neste møte.

6. Eventuelt

Diskuterte litt om rekruttering og evt. samarbeide foreningene imellom.

Caroline synes det passer best med møte i oddetallsuker.

Styremøte 24. april 2017

[rediger]


Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

 • Thomas Rinnan Nestleder
 • Caroline Sæhle Sekretær
 • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.

Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency på linux i dag som før?

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.

5. Eventuelt

Hyller er på plass.

Starbuck er ikke helt frisk.

Møtet hevet 20:39. Jobbet med drift etterpå.

Generalforsamling 23. mars 2017

[rediger]


Fil:Generalforsamling 23 mars 2017.pdf

Styremøte 13. mars 2017

[rediger]


Styremøte mandag 13. mars

Tilstede: appear.in:caroline, thomasr, gunnarre terminalrommet: kaasen


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap.

Hyller: Fått beskjed om trekke frem bord/legge over plast og si ifra når vi vil ha det gjort. De skulle finne noen på lageret. Vi ber om å låne en støvsuger også, så vi kan støvsuge litt.

Kaasen har kjøpt et nytt minnekort til windows.nvg.org

Mekkedag 4. mars ble avlyst p.g.a. sykdom.

Fristasjon-søknad utsatt et år p.g.a. omorganisering av internhusleie på NTNU ifm. med samlokalisering.

Gen.fors er 23. mars det kalt inn til.

Referatet godkjent

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: Høre med Yorn og John Chen om dato

Skjermen: Mekkedag 1. april

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren.

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

4. Eventuelt

Kaasen har lagt vipps-referatene på usr/common så det går an å slå opp i dem.

Skilt i trappen: Et ark med pil

Hyller: Kan dere dra frem pultene en kveld, slik at vi kan få montert skinnen på veggen uten å være redd for borestøv på utstyret deres. Eventuellt dekke over med plast. Gi oss en dato når dere vil ha jobben gjort. Gunnar og kaasen . Sette igjen en støvsuger.

Gunnar kjøper skriverblekk nå

Styremøte 20. februar 2017

[rediger]


Styremøte 23. januar 2017, kl 20:00

Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap. Kanskje ved neste oppdatering? Kaasen har snakket med vaktmester - og har gitt telefonnummer til ham, og så hører vi om det skjer noe.

Det må fortsatt ordnes bank. Det haster ikke, men ansvar: Gunnarre.

Raspberry PI er i boks. Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedagen var gøy, og vi fikk utretta det vi hadde tenkt, men det kunne godt kommet flere folk, siden vi bare var fire. Det er mulig vi trenger å bruke et mindre minnekort og koble til en minnepinne, siden det er problemer med mye skriving til minnekort. Vi burde i alle fall invitere de nye til å delta i progginga på den, eller lage innhold. Eventuelt invitere til progge-kveld - 4. mars tentativ dato. Vi kan gjerne gjøre ting før da, men det er jo kjekt å lage en event. PIen bør være stabil til da, eller så bør den gjøre stabil den dagen.

Vi trenger en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet, siden vi ligger så kronglete til!

4. Søknad om fristasjon

Samme søknad som før, bare med oppdaterte tall. Gunnarre fikser når han kommer hjem, siden han har mesteparten ferdig utfylt hjemme.

5. Dato for generalforsamling

23. mars? Da blir frist for innkalling 2. mars.

6. Eventuelt

Må huske å sende kvitteringer for utlegg på vindus-skjermen. Vi har ikke fått noen klager.

Hvis vi kommer over interessante ting/artikler bør vi poste dem som NVG på Facebook. Vi starter med NRKBetas forklaring om "digitalt grenseforsvar".

E-posttjener: Vi må ha fremskritt. Lage egen slack?

Memo til gunnarre: Kjøp skriverblekk.

Møtet heves 21:07.

Styremøte 23. januar 2017

[rediger]


Styremøte 23. januar 2017, kl 20:00

Tilstede på terminalrommet: kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre

Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Kaasen har sendt e-post til MazeMap. MazeMap har et problem med flerrer i romtiden utette polygoner i kartet sitt, og problemet lar seg ikke løse alt for enkelt, men de er på saken.

Gunnarre har sendt hylleforespørsel, vaktmester (Johnny Hansen) skal komme innom for å ta en titt. Noen™ sender SMS til vaktmester Hansen, slik at det er noen til stede på terminalrommet når han skal se på saken. Gunnarre har også purret på strømkurs, sist 9. januar, må nok purre igjen, eventuelt ringe.

Alle medlemmer-lista har blitt fjernet, det er kun en liste over aktive igjen.

Vi må huske å søke om fristasjon før 1. mars!

Gunnarre fikser bank etter møtet.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi har Raspberry PI, HDMI-kabel, strømforsyning, minnekort, og et lite kabinett til Raspberry PI-en. Vi mangler da bare skjerm og skjermoppheng, men sendingen med skjerm er ankommet henteplass, og kaasen henter disse. Vi må fortsatt spørre vaktmester om vi får bore hull i taket eller vinduskarmen til forankringspunkt slik at skjermen ikke vipper. Noen™ spør i samme slengen som de spør om hyller.

Facebook-event er laget. Gunnarre legger inn informasjon på hjemmesida, topic i #nvg og MOTD, og inviterer folk på PVV med. Kaasen har sendt e-post om aktiviteten til de nyeste medlemmene på lista.

Det kjøpes inn mer brus (vi har igjen litt brus fra sist også) og nøtter/kjeks/potetgull.

4. Eventuelt

Ingen saker til styret, kun til drift (om HTTPS).

Møtet er hevet 20:48

Styremøte 9. januar 2017

[rediger]


Styremøte 9. januar 2017, kl 19:00

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen, thomasr Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, terjesc

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap, kaasen tar kontakt. Legge inn forespørsel om hyller. Strømkurs: Behovet for en ny 16A kurs er må veldig tydelig. Forespørsler om begge må inn på evaktmester, med merknad om at vi trenger beskjed før det skal borres og styres.

Brukerliste på nett må oppdateres.

Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Forberedelse av mekkedag

Mekkedag 28. januar, start kl 12, på terminalrommet. Thomasr tar ansvar for at verktøy til mekking finnes.

Handleliste: Skjerm. Raspberry Pi 3 (gunnarre har bestilt). Kabinett til Raspberry Pi 3 (ditto). HDMI-kabel. Noe til å henge opp skjermen med.

Annonsering er lurt, må blestes litt, selv om det bare er til oss.

5. Eventuelt

Fristen om å søke om fristasjon er 1. mars. Ny søknad må ordnes til da. Ny ordning kommer i '18.

Møtet heves 20:06

Styremøte 5. desember 2016

[rediger]


Tilstede:

Terminalrommet: gunnarre, kaasen

Appear.in: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap.

Hyller: Vi har snakket med vaktmester - vi skal legge inn forespørsel. Ønsker å vite når de kommer så vi får flyttet unna bord og datamaskiner.

Strømkurs: Må purres på.

News-tjener: Er oppe og kjører. Har fått to "feeds" en privat til UiO og én til Russland. Har også fått godkjenning fra Giganews. news.nvg.ntnu.no

Referatet ellers godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedag 28. januar:: gunnarre og kaasen ser på utstyr nå etterpå, legger på slack

 • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjek.
 • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Juleavslutning: 15. desember 18:00

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Eventuelt

Brukerliste-scriptet bør kjøres. Fjerne stengte kontoer og dem med ignore-fil i hjemmemappen sin fra brukerlisten. Vi kan fjerne hele brukerlisten inntil videre.

Styremøte 14. november 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen

Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder

Caroline Sæhle (caroline) Sekretær

David Kaasen (kaasen) Kasserer

Gunnar René Øie (gunnarre) PR-ansvarlig

3. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hylle, MazeMap.

Hiasen kan være til stede og snakke med vaktmester.

Kaasen kan sende epost om MazeMap for å rette opp i romnummer.

Vi går på Slack for å planlegge mediesenter og vindus-PC.

Vipps bedriftsapp har vi ikke fått testet.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedag: Kjøp utstyret innen 25. november. Planlegger mekkedag 28 .januar.

 • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt:
 • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Lagerrydding 26. november.

Juleavslutning: 15. desember 18:00

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)

Oslo la ned sin new-tjener, så nå skal NTNU avvikle sin. Vi holder på å sette opp en erstatning.

6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.

Link har ikke noe imot om vi får et skilt som peker til NVG utenfor Link-rommet. Laminert skilt?

7. Eventuelt

Ingenting. Gjør drifts-ting etter møtet.

Møtet hevet 20:55

Generalforsamling 4. november 2016

[rediger]


Generalforsamling i Nettverksgruppa 4. november 2016 kl 18:15 i EL3

 

1: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

Godkjent

 

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.

 

Godkjent, med anmerkning av at noen må slå på usenet igjen.

 

3: Rapport fra styret

 

Medlemmer: Vi har fått fem nye medlemmer, delvis p.g.a. av Linux-kurs og -verksted.

Kom-i-gang-dagen fungerte bra.

 

Rom

 

- Vi må fornye romsøknaden for terminalrommet i neste periode. Vi bør fikse hyller og få hengt opp noen terminaler.

 

- Maskinrom: Omorganisering sammen med PVV og Online: Det blir en dag da vi flytter rundt på servere.

 

- Lager: Har ikke hørt noe mer på planene om å lage felles stud. org- lager. Vi har en liten rydde-dag 12. november. Vi har også ryddet litt der.

 

Drift

 

- 20. november driftedag, sette opp epost-server.

- Har oppgradert noen maskiner, delvis store sprang.

 

Kurs

Avholdt:

- Kurs i terminal, screen, IRC (Pingivn og pizza): 25. august 2016

- Linux-verksted: 18. oktober 2016

- Yubikey-kurs

Planlagt:

- Yubikey-kruset kan gjentas

 

- Mekkedag for vindus-skjerm / mediesenter: 25. november. VI har en Slack for å planlegge.

 

- DNSSEC-kurs

 

- Perl 6

 

- Usenet

 

- Project Euler

 

- Clojure

 

Sosialt:

- Avholdt Linux-bursdag sammen med PVV, fikk en del nye Linux-brukere

 

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

 

Revidering av budsjettet for 2016

Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april:

Inntekter

Regnskap

 

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 150,00

 

10 000,00

3450 Sponsormidler

200,00

 

 

3900 Diskplass

0,00

 

1 200,00

8000 Renteinntekter

0,00

 

50,00

8300 Andre inntekter

482,00

 

 

Sum

10 832,00

 

11 250,00

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

4000 Varekjøp

4 617,00

 

25 000,00

7350 Sosiale utgifter

6 139,07

 

4 000,00

8150 Bankgebyrer

952,83

 

500,00

8300 Andre utgifter

0,00

 

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

0,00

 

 

Sum

11 708,90

 

30 500,00

 

 

 

 

Resultat

876,90

 

19 250,00

 

 

 

 

Balanse

Ved periodens
start

Ved periodens
slutt

Differanse

1900 Postbank konto

55 371,00

53 777,30

1 593,70

1901 Vipps balanse

0,00

0,00

0,00

1950 Penger i kassen

900,00

650,00

250,00

2400 Gjeld til andre

1 278,80

312,00

966,80

1500 Fordringer

2 328,00

2 328,00

0,00

 

 

 

 

Totalbalanse:

 

56 443,30

 

 

Kurs og sosiale utgifter økes til 12 000 . Det inkluderer slikt som innkjøp av Yubikeys og minnepinner til kurs.

 

Budsjettet på bankgebyrer må økes til 1100 – sletter brukere i nettbanken for å få ned gebyret.

<p class="P41"/>

Vi bør reklamere mer for virtuell server.

 

Godkjent så langt for 2016 – endelig godkjenning av regnskap for 2016 gjøres på første generalforsamling i 2017.

 

Budsjett for 2017

 

 

Inntekter

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 000,00

3450 Sponsormidler

 

3900 Diskplass

1 200,00

8000 Renteinntekter

50,00

8300 Andre inntekter

 

Sum

11 250,00

 

 

Utgifter

 

4000 Varekjøp

5 000,00

7350 Sosiale utgifter

10 000,00

8150 Bankgebyrer

200,00

8300 Andre utgifter

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

 

Sum

16 200,00

 

 

Resultat

4 950,00

 

Godkjent.

 

5: Valg av leder, styre og valgkommité

 

Leder: Gunnar René Øie

 

Valg av styre:

Thomas Rinnan

Caroline Sæhle

David Kaasen

Varamedlemmer:
1. vara: Øystein Hiåsen

2. vara: Terje Schjelderup

Valgkomité:
Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer særlig blant de nye medlemmene.

Møtet heves kl 18:54

 

 

 

Medium:Generforsamling_20161104.pdf

Styremøte 31. oktober 2016

[rediger]


Dette styremøtet ble ikke holdt pga. dårlig oppmøte.

Styremøte 17. oktober 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr, katta til thomasr


Møteleder: Referent: caroline, gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg. Gunnarre fikser brreg straks.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Vi er nå på Mazemap, men det ser ut som om NVG har nedre del av EL3. Vi må sende e-post til NTNU Eiendom slik at referansen for G006A blir korrekt.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Vi har hatt Linux-stand! Delt ut tre USB-pinner og masse fudge og kjeks. Mye interesse for Linux-verkstedet.

Thomasr jobber med slack. Bruke bro-bot?

Yorn har satt opp bot mot discord og NVG-kanalen.

Referatet godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Det blir Yubikey-kurs 27. oktober, PVV har satt opp i S6.

30. oktober driftedag, sette opp epost-server.

Tentativ mekkedag: 25. november

 • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt:
 • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.


Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Neste filmkveld: Etter Gen.fors. 4. november Spaceballs Annonserer det på interne medier, ikke plakater.

4. Planlegge Linux-verkstedet (18. okt.)

Vi lager minnepinner

5. Dato for ny lagerryddedugnad

Rydde og sortere utstyr, samt kaste noen CRT'er. Lørdag 12. november.

6. Eventuelt

 • Hiåsen, vi må fornye adgangen hans

Ser på epost-svar etter møtet

Møtet hevet 21:01

Styremøte 3. oktober 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen
Tilstede på appear.in: terjesc, caroline, thomasr


Møteleder: kaasen Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Ny informasjon har blitt sendt til mazemap. Testdomene for e-post er kjøpt inn. Yorn og en til ville gjerne være med på å hjelpe oss med å sette opp ny e-postserver.

Det andre IKEA-bordet er nå også montert.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Linux-stand er annonsert på Facebook. Ilse har sendt e-post til styret.

Vi har også svart på e-posten fra Online. Ingen videre svar.

Thomasr jobber med Slack når han har et ledig øyeblikk, inkludert IRC-oppsett. Det står på kalenderen. Vi har i alle fall Slack-konto.

Ting til vindusskjerm skal bare finnes frem og bestilles, penger vedtatt satt av.

Ting har blitt ryddet til lageret. Vi må ha en ny lagerryddedugnad.

3. Kurs og kurskalender.

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge.

DNSSEC blir enten holdt av gunnarre (ikke hørt noe mer fra norangsh). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Andre arrangementer

Arbeidsbord er montert

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Filmkveld må annonseres litt tidligere i forveien. Neste filmkveld avgjøres på neste møte. Spaceballs bør kjøpes inn. Thomasr har bestilt på DVD, med norsk tekst.

Linux-verksted blir 18. oktober kl 17:15 på terminalrommet. Flyers deles ut på Linux-dagen 5. oktober. Plakater henges også opp, bare i større versjon. Caroline lager flyer-ting med QR-kode til eventet. Event settes opp etter møtet.

4. Dato for generalforsamling. Forslag: 4. november

Dato: 4. november. Tid: 18:15. Sted: EL3. Gunnarre bestiller rom. Kaasen dulter gunnarre om å bestille rom.

5. Vedta prisramme for erstatningsboks for joppe

«En liten, vifteløs boks hadde vært fint, med to gigabit nettverksporter. CPU-futt er sikkert bra for OpenVPN.» #hardware-kanal satt opp på Slack med forslag. Setter sammen maskin der.

Forslag: 5000,- satt av. Enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt

Trenger ny maskin til å bruke sammen med konferansekameraet.

Møtet hevet 21:59

Styremøte 19. september 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, hiasen, gjester fra PVV: ilsegv, simongli
Tilstede på appear.in: gunnarre, caroline, thomasr


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

Saksgang blir som følger: Sak 4. og 5. først grunnet besøk fra PVV, og disse sakene angår dem.

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg, mazemap, testdomene for e-post.

Bord fra IKEA er kjøpt og hentet, og salongbordet er allerede montert.

Nye medlemmer må fortsatt få brukerkontoer. Kaasen sender e-poster til stud-adressene deres. Det hadde vært fint å ha noe å invitere dem til.

Vipps er i boks, må sjekke ukentlige e-post om man vi ha detaljer om betalingene, ellers installere Vipps' bedriftsapp. Det burde vi ha før vi skal ta betalt for, si, minnepinner på Linux-dagen.

Vi kommer på informasjonstavlene i Elektrobygget! Skilt ikke avklart

Dato for neste generalforsamling. Forslått: 4. november, tentativ dato. Vedtas neste styremøte.

Kontingentpåminnelse er sendt!

3. Kurs og kurskalender

Forslag til nytt navn på punkt: "Kurs, kurskalender og aktiviteter"

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge.

DNSSEC blir enten holdt av gunnarre (ikke hørt noe mer fra norangsh). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6! Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. Vi ber sjn om en disposisjon om hva kurset kan handle om, og så vedtar vi på neste møte. Caroline kvirrier ham på IRC.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Ideer til arrangement/prosjekt som nye medlemmer kan delta på?

De fleste ideene er avhengig av at vi har fungerende arbeidsbord. Det er kjøpt inn, så det må bare monteres.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Filmkveld! Foreslått dato: 29. september. Denne kvelden er nå foreslått som 25-års-planleggingskveld. Vi kan se film kl 20, for eksempel. Forslag: Spaceballs. Har vi ikke filmen, så kjøper vi den inn.

Linux-verksted som oppfølging til 25-årsfeiringa! Gi dem en lapp i hånda eller redigere Live-installasjonen til å vise info? Forslag 18. oktober til Linux-verksted. Lett bevertning. Må bare rydde bort ting og montere opp bord.

4. Arrangere feiring av Linux' 25 år sammen med PVV?

Ilsegv presenterer - 5. oktober er det en 25-årsdag for Linux, og vi har lyst til å gjøre litt stas på det. Standtillatelse er allerede ordnet, de vil ha med NVG på PVVs event, og ber om innspill og ideer.

Forslag: Pingvinformet kake. Foreslår at NVG orger kake sammen med ilsegv. On-the-fly-installasjon på stand, ta med laptopen din. Prøv Linux her! Forberede Live-USBer. Selge USB-minnepinner til selvkost med Live Linux på. Gunnarre får tak i 8GB minnepinner til 32,-. Vi kjøper inn 20 stykker. Gunnarre bestiller i morra! Med Vipps som betalingsmåte blir det lett å få folk til å kjøpe en. Dele ut Linux Cheat Sheets. Samle inn lure Linux-triks og dele dem ut til mer erfarne brukere. Gunnarre foreslår en konkurranse for å samle inn de beste Linux-tips. emacs-kjeks. (emacs/COOKIES via Eirik Newths oversettelse her: http://newth.net/eirik/2003/09/29/usrshare/ )

Forslag: Sende ut e-post til Aktive og Trondheim-listene, og be om deltakere. Ansvarlig: hiasen, caroline

Dato for planleggingsmøte: tentativt 29. september kl 17:00 (om ingen på e-postlistene har noen innvendinger), vi kan se film seinere.

5. Svar til epostene fra Online om omstrukturering av serverrommet.

Vi ser på forslagene til kradalby. Serverrom3 er lite praktisk, gitt at NVG har mange maskiner som ikke er rackmonterbare.

Kaasen har tatt en titt og målt og funnet ut at vi kan krympe plassen vi tar til en og en halv reol ved å avskrote og komprimere litt. Dessuten er det plass til fem rack nedover der det er plassert fire på forslaget serverrom2 og serverrom3. Det ville gitt plass til Onlines to og PVVs tre. Uansett bør vi avskrote reolene våre.

Vi sender svar om at vi liker serverrom2-alternativet best, men at vi mener at det er plass til fem rack i raden. Kaasen har målt disse til seksti centimeter brede. Kaasen tar ansvar for å sende e-post til diskusjonen.

6. Eventuelt

Thomasr foreslår at vi tar i bruk Slack aktivt. Vi har allerede en Slack, og vi kan gjerne sette opp en bro mellom Slack og #nvgstyret. Styret registrerer brukerkonti, thomasr finner ut hvordan vi lager bro. Spør eventuelt yorn om tips, siden han satte opp discord-#pvv-koblinga.

Joppe og vindusskjerm: Thomasr har en gammel Raspberry Pi (første modell) vi kan bruke til vindusskjerm? Vi må ha lik skjerm inne på terminalrommet så vi kan se sjøl. Thomasr setter opp ting på Slack for prosjektet. Joppe må ha mer futt enn en Raspberry Pi, tror vi. En liten, vifteløs boks hadde vært fint, med to gigabit nettverksporter. CPU-futt er sikkert bra for OpenVPN.

Det bør ryddes en del ting til lageret, og arbeidsbordet monteres opp. Deretter må vi ha en ny lagerryddedugnad.


Møtet heves 22:10.